Gradovi i općine 27.10.2020. 09:02. Zadnja izmjena: 27.10.2020. 09:07.

Mursko Središće

Projekti: Uz Muru od Lapšine do centra grada

Ovih je dana ponovo obiđena trasa postojećih šumskih puteva uz Muru na potezu od stadiona NK-a Mura do lokaliteta ekonomije u Hlapičini, kako bi se utvrdio obim zahvata na lokacijama budućeg spoja već postojeće šetnice u Murskom Središću i Svetomartinske Mure. Hrvatske vode nedavno su probile servisni put od Mlinarske hiže u Žabniku do ekonomije u Hlapičini, a trasu su obišli predstavnici Hrvatskih šuma, predsjednik Mjesnog odbora Hlapičine, projektant, komunalni redar i gradonačelnik.

Predstavnici Hrvatskih šuma su utvrdili da je postojeće šumske puteve potrebno i moguće obnoviti te da će se to u kratkom vremenu i dogoditi. Revitalizacijom postojećih šumskih puteva spajanje će i fizički biti odrađeno, jer je ostatak trase dužine 12 kilometara, koja se proteže od ribnjaka na Zalešću do Lapšine već uređen s urbanim dijelovima u Murskom Središću i djelom u općini Sveti Martin na Muri.