Gradovi i općine 31.05.2020. 08:28. Zadnja izmjena: 31.05.2020. 08:28.

Sjednica

Proračun Domašinca: Kako će se rasporediti višak?

Na sjednici Općinskog vijeća Domašinca usvojena je odluka o raspodjeli rezultata općinskog poslovanja za 2019. godinu. Na sjednici je obavljen rebalans proračuna koji je od prvotno planiranih prihoda i primitaka od 12.121.500 kuna skočio na  24.978.365 kuna. U proračun je uvršten primitak od financijske imovine i zaduživanja od 5.480.000 kuna, plus 7.376.865 kuna viška iz prethodnih godina.

No, sve je to već u rashodovnoj strani rezervirano, jer radi se o pokrivanju troškova gradnje sportske dvorane za koju s državne razine uplata novca kasni, pa je općina za plaćanje izvođača uskakala s pozajmicom NK-u Dinamo, a sad se očekuje povrat tog novca. Višak koji se prenosi 'stari' je novac nekad namijenjen za školsku sportsku dvoranu i dogradnju zgrade osnovne škole. Zato je Vijeće odlučilo da se stvarni višak od 7.376.865 kuna rasporedi na rashode i izdatke poslovanja, koje se definira izmjenama i dopunama proračuna Općineza 2020.