Gradovi i općine 01.02.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:36.

S 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA SVETE MARIJE

Načelnik Općine Sveta Marija Dejan Hunjadi na početku je sjednice upoznao vijećnike s nizom događanja u Općini između dviju sjednica. Za novogodišnje blagdane čelništvo Općine zajedno je s članovima Socijalnog vijeća tradicionalno posjetilo najstarije mještane obaju naselja. Potpisan je ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika osnovne škole koji putuju autobusom iz Donjeg Mihaljevca u Svetu Mariju, a radni dogovor održan je i s dimnjačarom Zverom, koncesionarom na području Općine. Skrenuta je pažnja na obavezno čišćenje dimnjaka i održavanja kod svih domaćinstava, kako bi se spriječili mogući problemi. S predstavnicima METSS-a nastavljeni su pregovori oko sanacije njihovog iznajmljenog prostora u prostoru općinskog doma kulture te su vijećnici dobili na znanje da su završetkom minule godine završili i javni radovi s uposlenim djelatnicima na određeno vrijeme.
ODVOZ OTPADA PONOVO PRE-KOMU
Nakon što je prekinut ugovor s Gradom Prelogom i GKP-om Pre–kom, ne bi li se našlo povoljnije rješenje sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, Općina Sveta Marija ipak će obnoviti ugovor s dosadašnjim vršiteljem ove usluge. To je odluka članova Općinskog vijeća s posljednje sjednice, nakon što su iznijeti podaci o pokušaju da se pronađe povoljniji ponuditelj. Nekoliko takvih djeluje na području Koprivničko–križevačke županije, no prema riječima svetomarskih čelnika koji su pokušavali takvog naći, problematika odvoza otpada svuda je osjetljiva, bilo da je u pitanju cijena ili deponij na koji se smeće odvozi. U međuvremenu su s Pre–komom usklađene pojedine stavke u cjeniku i dogovoren prihvatljiviji odvoz smeća za pravne osobe te će popust imati socijalno ugrožene obitelji. Načelnik Dejan Hunjadi rekao je da se s čelnicima donjomeđimurskih općina intenzivno radi na iznalaženju rješenja i izradi financijske konstrukcije za osnivanje vlastitog komunalnog poduzeća.
IZMJENA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU
Kako je počela nova akademska godina, Općina Sveta Marija u svom je proračunu rezervirala 50.000 kuna za dodjelu općinskih stipendija, što je dvostruk iznos od dosadašnjeg. Budući da su stipendije podijeljene, a interes je bio izrazito velik, ispostavilo se da bi pravilnik trebalo izmijeniti, odnosno dopuniti, kako bi iduće godine podjela bila što pravednija. Povjerenstvo za stipendije na čelu sa Željkom Pavlicom za sjednicu je dalo na prvo čitanje izmijenjen pravilnik koji je iskorigiran uglavnom u pojedinim stavkama bodovne liste koje se tiču socijalnog statusa, a odlučeno je da se i dokumentacija iduće godine pojednostavi. Na sjednici se čulo još nekoliko korisnih prijedloga koji će svakako biti uvaženi prilikom dopune i izrade pravilnika. On bi na idućoj sjednici trebao biti prihvaćen i kao takav primijenjen prilikom dodjele stipendija za iduću akademsku godinu.
OSNIVANJE SAVJETA MLADIH
Općinsko vijeće Svete Marije donijelo je odluku o osnivanju Savjeta mladih, sukladno zakonskim odredbama, a da on zaživi u narednih šest mjeseci. Vijećnici su se složili da se mladež ove općine mora upoznati s djelovanjem novog savjetodavnog tijela koje će Općinskom vijeću više približiti problematiku mladih na svom području, a istovremeno i šire djelovati. Odluka je članova Vijeća sa sjednice da se postupno ide u realizaciju osnivanja i djelovanja Savjeta mladih Općine koji će brojiti pet članova.

Zinka Čižmešija

Izvor: 2858