Gradovi i općine 17.11.2020. 13:58. Zadnja izmjena: 17.11.2020. 13:58.

Izgradnju betonskog parapeta na nasipu

Stanari Trnavske ulice u Macincu uskoro će lakše disati

Stanari Trnavske ulice u Macincu uskoro će lakše disati. Riječ je o ulici koja se proteže uz korito Trnave te je jedna od najugroženijih točki uz njen tok Međimurjem. Stoga su Općina Nedelišće i Hrvatske vode dogovorile zahvat – izgradnju betonskog parapeta na nasipu. Radovi kreću ovih dana.

- Parapet će, ako se Trnava i digne opet, proširiti njen pojas i spriječiti prelijevanje na vrtove i u kuće. Općina plaća beton, a Hrvatske vode daju ruke; to nam je već ustaljeni način suradnje – kazao je načelnik Darko Dania za list Međimurje.

Naravno, taj će parapet spriječiti i nesavjesno „manevriranje“ pojedinih mještana kojim je oštećivan nasip – od vožnje teškim strojevima do odlaganja raznog otpada.

- Gotovo sve je spremno i za asfaltiranje prometnice na drugoj obali Trnave. Riječ je o cestici kojom će konačno pravi prilaz dobiti sportski dom u Macincu – kaže Dania te dodaje da počinje i zahvat na Trnavi iza Žir asa. Tamo će napraviti betonsko korito, kako bujice kad nahrupe s brijega više ne bi odnosile zemlju i pomicale samo korito.