Gradovi i općine 25.03.2020. 07:07. Zadnja izmjena: 25.03.2020. 07:07.

S općinskog vijeća

Strahoninec: Nova odluka i propisane kazne za prekršitelje

Vijeće općine Strahoninec u ponedjeljak, 16. ožujka, stavilo je izvan snage više od deset godina staru odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu i zamijenilo je novom odlukom.

Kao i dosadašnja, nova odluka podrazumijeva obvezatno provođenje agrotehničkih mjera radi zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije vodom i vjetrom, zabranu skidanja humusnog (oraničnog) sloja sa zemljišta, te propisuje precizno minimalnu razinu održavanja poljoprivrednog zemljišta da bi bilo povoljno za uzgoj biljaka, kao i obveze vlasnika i posjednika u sprječavanju zakorovljivanja i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanju štetnih organizama, gospodarenju biljnim ostacima, održavanju povoljne strukture tla u pogledu organskih tvari i humusa, zaštite od erozije i
održavanju plodnosti tla.

Nadzor nad provedbom odluke u nadležnosti je poljoprivrednog redara i poljoprivredne inspekcije, a prekršiteljima odluke prijete novčane kazne u rasponu od 600 kuna do 2.000 kuna.