Gradovi i općine 31.01.2018. 23:42. Zadnja izmjena: 31.01.2018. 23:42.

Dekanovec

Svakom po dio 'kolača' iz proračuna Općine Dekanovec

Mala Općina Dekanovec nema velikih, posebno specificiranih programa zadovoljavanja javnih potreba za kulturu, sport i društvene djelatnosti, već se sve javne potrebe obuhvaćaju jednim dokumentom, za ovu godinu -s ukupno 193.500 kuna troška. U tom je iznosu obuhvaćena planirana donacija župi Svih svetih od 10.000 kuna, izdvajanje za JVP Čakovec od 17.500 kuna plus još 10.000 kuna tekuće pomoći od dodatnog udjela u porezu na dohodak, a za domicilno Dobrovoljno vatrogasno društvo namijenjeno je 50.000 kuna. Za financiranje projekata i programa svih mjesnih udruga na raspolaganju je ukupno 106.000 kuna, čime se pokriva aktivnosti KUD-a, limene glazbe, sportaša i kulturnih i javnih manifestacija.