Gradovi i općine 19.06.2020. 17:05. Zadnja izmjena: 19.06.2020. 17:05.

Obavljeni radovi

Sveta Marija i Donji Mihaljevec: Sanirani mostovi

U Svetoj Mariji i Donjem Mihaljevcu odrađeni su radovi sanacije i rekonstrukcije mostova kako bi se spriječila moguća oštećenja prilikom kopanja za kanalizaciju. Projektom koji u potpunosti financiraju Hrvatske vode sanirana su četiri mosta.