Gradovi i općine 17.07.2019. 08:46. Zadnja izmjena: 17.07.2019. 08:46.

Općinsko vijeće

Sveti Juraj na Bregu: Muke po koncesiji za odvoz otpada

Općinsko vijeće Sveti Juraj na Bregu usvojilo je odluku o poništenju postupka davanja koncesije za uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada. Načelnik Anđelko Nagrajsalović objašnjava da je razlog donošenja iste previsoka cijena.

- Na natječaj nam se javio samo Eko-flor. Tu točku smo skinuli s dnevnog reda prošle sjednice jer nije bilo jasno definirano što je sve uključeno u cijenu. Po tome što su napisali, građani bi za dva odvoza otpada mjesečno morali platiti 100 kuna. To je neprihvatljivo. Sad plaćaju 58 kuna i u to su uključena tri odvoza komunalnog i jedan selektivnog otpada, kaže Nagrajsalović. Općina se umjesto prihvaćanja takvih uvjeta odlučila za poništenje natječaja i sklapanje aneksa ugovora koji će vrijediti do kraja listopada.

- Za to vrijeme pristali smo na povećanje cijene od šest kuna, uz zadržavanje postojećeg nivoa usluge. U naredna četiri mjeseca moramo raspisati novu javnu nabavu i naći koncesionara. Probat ćemo pitati naša 'domaća' komunalna poduzeća, koja se na prošli natječaj nisu javili, jesu li zainteresirani. Svi su se, nažalost, 'ukalupili' u priču vlasništva, a mi nemamo vlasničke udjele ni u Čakomu ni u Pre-komu, objasnio je A. Nagrajsalović.