Gradovi i općine 21.04.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

Traže oslobađanje komunalne naknade

Početkom ožujka Gradsko vijeće Murskog Središća donijelo je odluku o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi po kojoj se u pojedinačnim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. Pravo na privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade može se ostvariti ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode po članu domaćinstva manje od 1.000,00 kuna. U prihode se ne uračunava prihod po osnovi socijalne pomoći, ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći. Pravo na privremeno oslobađanje ima i obveznik plaćanja komunalne naknade koja je nositelj kućanstva i ima priznatu 80-postotnu tjelesnu invalidnost.
Obveznik plaćanja komunalne naknade - roditelj ili staratelj kronično bolesnog djeteta ili djeteta s prirođenim anomalijama, do početka ostvarivanja samostalnih prihoda djeteta, zbog povećanih troškova života nastalih temeljem troškova liječenja djece, također ima pravo na oslobađanje, dok staratelji navedeno oslobođenje ostvaruju samo u slučaju ako bolesno dijete živi s njima u zajedničkom kućanstvu. Pod pojmom kronično bolesne djece podrazumijevaju se djeca koja boluju od sljedećih bolesti: cerebralne paralize, epilepsije, šećerne bolesti, teške astme, teške kronične neurološke bolesti (mišićna distrofija, multipla skleroza i druge teške bolesti prema nalazu liječnika specijalista), malignih oboljenja, teških psihičkih poremećaja. Pod pojmom prirođenih anomalija smatraju se sve prirođene anomalije koje značajno otežavaju kvalitetu života i samim time uzrokuju povećane troškove života. Tu spadaju djeca s Downovim sindromom, djeca s prirođenim srčanim i bubrežnim bolestima ili prirođenim teškim anomalijama organa za kretanje i ostalih ekstremiteta.
Odluka Vijeća naišla je na neočekivano velik odaziv građana, tako da je do sada zaprimljeno više od pedeset molbi za privremeno oslobađanje. Zahtjev za privremeno oslobađanje mora se podnositi svake kalendarske godine. (vt)

Izvor: 2869