Gradovi i općine 14.04.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

Troškovnik za kino Rudar

Komisija koju je Grad Mursko Središće osnovao radi brige o uređenju bivšeg kina Rudar u fazi je izrade troškovnika za postojeći dio građevine. Izrađuje se troškovnik kompletne obnove, u što spadaju grijanje, ventilacija, krovište, elektroinatalacije, spušteni strop, ozvučenje, sanitarije i interijer. Kada troškovnik bude gotov, pokušat će se ishoditi pomoć resornih ministarstava. Iako je nezahvalno govoriti o mogućoj cijeni, početna računica kreće se oko iznosa od tri milijuna kuna. Gradsko vijeće donijelo je odluku da se proda objekt u kojem se trenutno nalazi biker club Minersi, čime bi se namaknuo dobar dio novca za obnovu kina Rudar, ali se od toga, zasada, moralo odustati jer je u važećim gradskim prostornim planovima taj dio namijenjen općedruštvenim potrebama. Raspisivanje natječaja iziskivalo bi promjenu planova i prenamjenu prostora, a to je duga i skupa procedura.
(vt)

Izvor: 2868