Gradovi i općine 12.01.2017. 08:00. Zadnja izmjena: 12.01.2017. 08:00.

Sveti Martin na Muri

U planu rekonstrukcija nasipa i reorganizacija sadržaja

Javno poduzeće "Hrvatske vode" već imaju tehničku projektnu dokumentaciju potrebnu da bi se krenulo u revitalizaciju i izmuljenje starog rukavca Mure uz turističke sadržaje i poučnu stazu, ali i plan rekonstrukcije i djelomičnog zamicanja visoko-obrambenog nasipa koji sad na prilazu Muri neprirodno dijeli prostor budućeg sportsko-rekreacijskog centra Sv. Martin.

Spajanjem prostora nogometnih igrališta i objekata NK-a Polet s prostorom sadašnjeg seoskog turizma planira se na ukupno više od 20 hektara reorganizirati sadržaje.