Gradovi i općine 08.07.2018. 09:11. Zadnja izmjena: 08.07.2018. 09:11.

Aglomeracija Mursko Središće

U pripremi su i projekti sanacije prometnica

Sredinom rujna trebao bi biti raspisan natječaj za izbor izvođača radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno za Aglomeraciju Mursko Središće, čija bi izgradnja trebala započeti prije kraja ove godine.

Budući da su u suradnji s Međimurskim vodama obavljene sve predradnje za nesmetan početak radova, Gradsko vijeće Grada Mursko Središća ima u pripremi odluku o priključenju kućanstava na komunalne i vodne građevine temeljem koje će Međimurske vode već početkom 2019. godine moći s korisnicima potpisivati ugovore o priključenju.

Kako je poznato, priključenje na sustav odvodnje za sve postojeće korisnike u cijelosti je besplatan, osim minimalnog troška izvođenja spoja objekta (kuće) do priključnog šahta koji će se pozicionirati u dogovoru stručnih radnika Međimurskih voda i vlasnika objekta. No sam Grad Mursko Središće – kaže gradonačelnik Dražen Srpak – već je korak dalje u pripremama za ono što slijedi nakon gradnje aglomeracije:

- Mi već pola godine paralelno s pripremom za gradnju aglomeracije radimo i na pripremi dokumentacije za sanaciju prometnica i gradnju nedostajuće oborinske kanalizacije u samom Murskom Središću, a sličnim će se postupkom pripremati dokumentacija i za sva ostala naselja Grada. Procjenjuje se da bi onaj dio sanacije koji nije pokriven u financijskoj konstrukciji aglomeracije mogao stajati oko 12 milijuna kuna.

Osim toga, moramo znati da su sve naše ceste stare između 30 i 40 godina, da se sad mora iskoristiti prilika za pravu rekonstrukciju kada je već 50% troškova pokriveno kroz gradnu aglomeracije, a brojne su nam prometnice u nadležnosti ŽUC-a, što znači da će Grad iz vlastitih izvora financirati manji dio troškova. 

Samostalno financiranje – ako se ne otvori opet mogućnost financiranja kroz fondove – čeka nas u Ulici Matije Gupca i Murskoj, zahvat je težak desetak milijuna kuna.