Gradovi i općine 17.01.2019. 08:32. Zadnja izmjena: 17.01.2019. 08:35.

Edukacija

U Svetom Martinu na Muri održana radionica o mobingu na radnom mjestu

U organizaciji Sindikata naftnog gospodarstva (SING), u Svetom Martinu na Muri održana je dvodnevnu edukativna radionica o stresu na radnom mjestu, zaštiti dostojanstva i mobingu. Sudionicima je predstavljeno istraživanje o stresu na radu, zaštiti dostojanstva i mobingu koje je provedeno u sklopu projekta "Širenje područja socijalnog dijaloga" financiranog sredstvima iz EU fondova. Istraživanje su zajednički proveli Sindikat naftnog gospodarstva i Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, a u njemu je sudjelovalo 270 članova SING-a iz 21 poduzeća naftno-plinskog sektora iz cijele Hrvatske.

Nakon predstavljanja istraživanja, prof. dr. sc. Snježana Vasiljević s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala je predavanje o hrvatskom pravnom okviru za mobing, dok je prim. mr. sc. Elvira Koić iz Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača predstavila uzroke, posljedice i načine prevencije mobinga u radnoj organizaciji iz psihosocijalne perspektive.