Gradovi i općine 19.11.2019. 08:48. Zadnja izmjena: 19.11.2019. 08:49.

Rješenje

Uspostava redovne obrane od poplave na rijeci Muri

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varaždin, donio je danas, 19. studenoga u 7:30 rješenje o USPOSTAVI REDOVNE obrane od poplave

na rijeci Muri za dionice A.33.18, A33.19. i A.33.20. za Sektor A, branjeno područje 33.

Branjeno područje je:

  • A.33.18 r. Mura; desna obala od područja Vološćak do Podturna rkm 37 + 500 - 54 + 000
  • A.33.19 r. Mura; desna obala od Podturna do granice sa Slovenijom, rkm 54+000 - 78+960
  • A.33.20 r. Mura; lijeva obala; 65+900-66+200; 68+000-70+700; 71+400-76+600

Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Mursko Središće prešao je +360 cm uz tendenciju daljnjeg porasta.