Gradovi i općine 03.12.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

Usvojen proračun, oporba nezadovoljna

Proračun u iznosu od 134,2 milijuna kuna nikome nije po volji: za vladajuće neće biti dovoljno za sve aktivnosti, a oporba misli da se pljačkaju građani

Gradsko vijeće Čakovca usvojilo je proračun za iduću godinu u iznosu od 134,2 milijuna kuna. Usvojen je uz očekivano i najavljeno protivljenje oporbe. Prvi je prijedlog proračuna iznosio 132,8 mlijuna, a onda za sedam dana bio zamijenjen prijedlogom od 134,2 milijuna. Analiza pokazuje da je to povećana stavka potpora iz državnog proračuna, a da u izmijenjenom prijedlogu nema protuteže u povećanju stavke ulaganja u neki od projekata koji se financiraju iz državnog proračuna iako se radi o namjenskim sredstvima. Ovime je svoju analizu predloženog proračuna i izlaganje protuprijedloga započeo Stevo Tkalčec iz kluba vijećnika HDZ-a. Taj je iznos raspoređen na povećanja na drugim stavkama rashoda, na plaćama i doprinosima na plaću, na uslugama promidžbe i informiranja, intelektualnim i osobnim uslugama, a to ne odgovara namjeni za koju se sredstva moraju koristiti, istaknuo je Tkalčec. Sama visina plana proračuna pokazuje da se planiralo neobjektivno, rekao je i istaknuo da nijedan gradski proračun dosad nije bio realiziran ni sukladno planu, a ni rebalansima. Teško je očekivati da će predloženi biti ostvaren kad nas očekuje nastavak krize.
Tkalčec je u ime svog kluba iznio svoj protuprijedlog načina na koji treba izraditi glavni godišnji gradski plan. Rapoređivati se mogu samo sredstva koja ostaju nakon podmirenja prethodnih obveza. Tome se mogu pribrojiti sredstva koja je moguće ostvariti nekim preraspodjelama troškova financiranja gradske uprave. Iznos mase za plaće treba vratiti na realizaciju iz 2008. godine koja je i sama u odnosu na 2007. godinu bila povećana za više od 20 posto. Stavku intelektualnih usluga, odnosno izrade prostornih planova, koja u prijedlogu iznosi 1 i pol milijun kuna, treba smanjiti maksimalno, a za 10 posto umanjiti ukupne materijalne rashode od 31 milijun kuna, mjerama štednje, a i nabavke nefinancijske imovine sada u iznosu od 34 milijuna kuna. Tkalčec je zatražio da se eliminira i planirani rashod za nabavku prijevoznog sredstva u iznosu od 300 tisuća kuna. Tako bi u proračunu ostalo 13,2 milijuna kuna koje bi se moglo iskoristiti za druge namjene. To bi izlišnim učinilo povećanje naknada komunalnih usluga, a moguće bi bilo razmotriti i smanjenje stope prireza na dohodak, barem za prvih 6 mjeseci iduće godine.
Prigovorima prijedlogu proračuna pridružili su se i HSLS-ovci u gradskom vijeću - Renato Slaviček istaknuo je da se sredstva prikupljena prirezom troše za namirenje tekuće potrošnje, a ne za razvoj, šo je obećavano pri uvođenju. Grad se širi, ali tamo gdje ne treba, rekao je. Marija Ružić istaknula je što smatra širenjem u pogrešnom smjeru: dok je masa plaća zaposlenih u gradskoj upravi u početku mandata gradonačelnika Šalamona iznosila 4 milijuna kuna, sada ona iznosi 9 milijuna. Slaviček je zatražio da se proračun planira u realnim okvirima, a postojeće investicije završe. Predložio je konkretan amandman – da se investicija u dvoranu I. OŠ planira s iznosom koji će biti dovoljan da se ona završi u idućoj godini.
Gradonačelnik Šalamon u više je točaka replicirao upućenim prigovorima. Kako je moguć gospodarski razvoj ako prostori na kojima je moguće podizati kapacitete ne budu planski uređeni, pitao je. Kako se onda može uštedjeti na stavci izrade prostornih planova? Proračun je temeljni politički dokument Grada u godini, on doista odražava ramišljanja vlasti, a ne oporbe, to je priroda stvari, rekao je i dodao da će ponijeti odgovornost pred biračima za koncept razvoja sadržan u ovom prijedlogu proračuna. Amandman HSLS-a u glasovanju je odbijen. Ali, jedan je amandman gradonačelnik prihvatio, o nabavci novog automobila – 300 tisuća kuna bit će dijelom prebačeno u rezervu. Ovo nije udobrovoljilo oporbu, proračun je usvojen uz njeno neodobravanje.
Dražen Kovač

DVIJE KADROVSKE NOVOSTI

Sjednica Gradskog vijeća Čakovca počela je dvjema kadrovskim odlukama. Josip Varga prisegnuo je kao vijećnik, član kluba HNS-a, zamijenivši Nenada Hranilovića koji je postao pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo. Za potpredsjednika Gradskog vijeća izabran je Romano Bogdan, također iz HNS-a, većinom glasova, uz protivljenje oporbe.
(k)

Izvor: 2849