Gradovi i općine 10.04.2019. 08:28. Zadnja izmjena: 10.04.2019. 08:31.

Dobra vijest

Uvodi se jaslička skupina u Dječji vrtić Ftiček u Donjem Kraljevcu

U sklopu Dječjeg vrtića Ftiček u Donjem Kraljevcu uskoro će proraditi jaslička skupina. Dobra vijest za roditelje potvrđena je odlukom Općinskog vijeća o izmjeni Statuta vrtića u koji je uvedena i jaslička skupina. Općinski vijećnici također su se usuglasili s prijedlogom ekonomske cijene desetsatnog boravka djece u jaslicama koja iznosi 2.140 kuna te omjerom sufinanciranja smještaja. Općina će tako iz svojeg proračuna pokriti 68 posto troškova ekonomske cijene.

Vijeće je donijelo i Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Donji Kraljevec. Općina je osnivač Dječjeg vrtića Ftiček koji na lokaciji u Donjem Kraljevcu ima kapacitet za smještaj do 80 djece, plus 12 djece jasličke skupine, a u svojoj podružnici u Hodošanu još do 30 djece. Sva ta djeca imaju pravo na sufinanciranje smještaja, a u slučaju popunjenosti kapaciteta, Općina će u istom omjeru sufinancirati i smještaj djece u predškolskim ustanovama na području drugih općina.