Gradovi i općine 13.10.2020. 08:24. Zadnja izmjena: 13.10.2020. 08:24.

Općinsko vijeće

VIJESTI IZ ŠENKOVCA: Kako stoje financije?

Općinsko vijeće Šenkovca prihvatilo je izvještaj o izvršenju proračuna u prvome polugodištu ove godine. Ukupni prihodi i primici iznosili su 3,368.340 kuna, a rashodi i izdaci 2,739.501 kunu. Općina je na kraju lipnja na žiro računu imala 1,546.800 kuna. No, i kreditno je zadužena. Od 4,500.000 kuna zajma iz 2016. godine za otplatiti je ostalo 1,605.634 kune. Ukupni ovogodišnji općinski proračun planiran je u visini od 10,845.500 kuna.