Gradovi i općine 26.02.2016. 14:17. Zadnja izmjena: 26.02.2016. 14:19.

Županijska uprava za ceste

Vozači, pazite na ljude u žutim prslucima!

Početkom veljače Županijska uprava za ceste poslala je svim jedinicama lokalne samouprave obavijest (mjesec dana prije početka radova) da se kreće u čišćenje odvodnih jaraka i bankina uz prometnice, s molbom da se na pogodan način obavijesti o radovima vlasnike poljoprivrednih zemljišta na koja su često na nepropisan način izvedeni prilazi s cesta.

Sa skidanjem opreme potrebne zimskoj službi s radnih strojeva i vozila, kreće u proljetne radove, u "frezanje" jaraka za oborinsku odvodnju na više od 50.000 metara i intervencije s bagerima s korpama "planirkama" u sanaciju urušenih pokosa, uklanjanje taloga koji onemogućava protok ili učvršćivanje bankina uništenih za zimskog vremena.

Izrazit je problem saniranje improviziranih prilaza njivama izravno s ceste, najčešće zbog nestručne ugradnje cijevi nedostatnog profila, prilaze njivama vlasnici su parcela zapravo dužni urediti o svom trošku - ali prema uputama ŽUC-a.

Osim strojnog rada na sanaciji cestovnih jaraka, radnici koncesionara koji su preuzeli održavanje prometnica ("Tegra" i "Pavilc asfalt beton" na županijskim cestama, PZC Varaždin na državnim) i ručno čiste rigole i nanos uz rubnike, dnevno i po 1.800 metara, pri čemu su (usprkos signalizaciji) u rizičnoj situaciji zbog neopreznih vozača. U pravilu nema na cesti mjesta za mimoilaženje dva vozila iz suprotnih smjerova i ekipu koja u radu zauzima više od metra širine uz kolnički rub.

Stoga je iz ŽUC-a upućena molba i upozorenje i vozačima: pripazite na ljude u žutim prslucima!