Gradovi i općine 02.11.2018. 13:56.

Sveta Marija

Vrtić Kockavica zapošljava dvije odgojiteljice i spremačicu

Dječji vrtić Kockavica Sveta Marija zapošljava dvije odgojiteljice, odnosno odgojitelja, jednu osobu zbog povećanog opsega posla, drugu kao zamjene za porodiljski dopust. Posao se nudi na puno, ali određeno vrijeme. Zapošljava se i spremačica – na neodređeno, no nepuno (četiri sata) radno vrijeme.