Gradovi i općine 22.05.2020. 20:53. Zadnja izmjena: 22.05.2020. 21:04.

Mursko Središće

Zahtjevi za oslobađanje plaćanja komunalne naknade u 2020. godini zaprimaju se do 1. lipnja

Grad Mursko Središće krajem mjeseca ožujka svim kućanstvima dostavio je uplatnice, rješenja, obavijesti o plaćanju komunalne naknade za 2020. godinu u kojoj su navedeni uvjeti za podnošenje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Ovim putem obavještavamo građane grada Mursko Središće da će se Zahtjevi za oslobađenje plaćanja komunalne naknade zaprimati do 01. lipnja 2020. godine na blagajni Centra za kulturu “Rudar” Mursko Središće (ponedjeljkom od 08.00 do 12:00 sati, srijedom od 13:00 do 17:00 sati i petkom od 08:00 do 12:00 sati).

  • KRITERIJI ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE:

1) Ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode po članu domaćinstva manje od 1.000,00 kn. U prihode se ne uračunava prihod po osnovi socijalne pomoći,

2) Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći,

3) Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, osoba s priznatom 80%-om tjelesnom invalidnošću,

4) Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade - roditelj ili staratelj kronično bolesnog djeteta ili djeteta s prirođenim anomalijama, do početka ostvarivanja samostalnih prihoda djeteta, a zbog povećanih troškova života nastalih temeljem troškova liječenja djece. Staratelji navedeno oslobođenje ostvaruju samo u slučaju ako bolesno dijete živi s njima u zajedničkom kućanstvu. Pod pojmom kronično bolesne djece podrazumijevaju se sljedeće bolesti: cerebralna paraliza, epilepsija, šećerna bolest, teška astma, teške kronične neurološke bolesti (mišićna distrofija, multipla skleroza i druge teške bolesti prema nalazu liječnika specijalista), maligna oboljenja, djeca s teškim psihičkim poremećajima. Pod pojmom prirođenih anomalija smatraju se sve prirođene anomalije koje značajno otežavaju kvalitetu života i samim time uzrokuju povećane troškove života, a osobito djeca sa Downovim sindromom, djeca s prirođenim srčanim i bubrežnim bolestima ili prirođenim teškim anomalijama organa za kretanje i ostalih ekstremiteta.

5) Ako tijekom trajanja posebnih okolnosti koja se nije mogla predvidjeti i na koju se nije moglo utjecati a koja ugrožava život i zdravlje građana imovinu veće vrijednosti, znatno narušava gospodarsku aktivnost i uzrokuje znatnu materijalnu štetu dobije otkaz te ima status nezaposlene osobe za cjelokupno vrijeme nezaposlenosti uz obvezu obavještavanja Grada Mursko Središće o radnopravnom statusu svaka tri mjeseca od dana oslobođenja. Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade po ovom kriteriju prestaje zasnivanjem radnog odnosa takvog obveznika.

6) Za kojeg obveznika poslodavac koristi mjeru za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane virusom COVID – 19 narušena gospodarska aktivnost.

Uz obrazac za oslobođenje plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu potrebno je priložiti potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje kriterij po kojem se traži oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, i to:

- po točki 1. – izjava o članovima kućanstva, potvrda o posljednjoj isplaćenoj plaći ili mirovini svih članova kućanstva koji ostvaruju prihode,

- po točki 2. – dokaz o primanju bilo kojeg oblika socijalne pomoći obveznika ili bračnog partnera plaćanja komunalne naknade,

- po točki 3. – dokaz u vidu rješenja nadležnog organa (liječnički konzilij, odnosno liječnik specijalist) o utvrđivanju postotka tjelesne invalidnosti obveznika ili bračnog partnera,

- po točki 4. – dokaz u vidu pripadajuće medicinske dokumentacije, tj. nalaz i mišljenje liječnika specijalista ili mjerodavne liječničke komisije,

- po točki 5. – potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanja iz koje je vidljivo da obveznik ima status nezaposlene osobe,

- po točki 6. – potvrda poslodavca o korištenju mjere za očuvanje radnih mjesta za podnositelja zahtjeva.

Također se pozivaju obveznici plaćanja komunalne naknade po osnovi poslovnog prostora koji poslovni prostor ne koriste tijekom godine u trajanju dužem od šest mjeseci i koji to do sada nisu učinili da o tome obavijeste Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove radi ostvarivanja prava na umanjenje komunalne naknade za 50% i to na email adresu: anica.varga@mursko-sredisce.hr