Gradovi i općine 30.09.2020. 14:17. Zadnja izmjena: 30.09.2020. 14:18.

Projekt

Završena je izgradnja prometnica u zoni Brezje u Mihovljanu

Završeni su radovi na uređenju zone „Brezje“ u Mihovljanu, uličnih koridora 1-5. Izgrađena je oborinska odvodnja i uređene prometnice u ukupnoj dužini od 1.352,38 metara. Projekt je sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., tip operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“. Bio je vrijedan 4.612.500,00 kuna, a u cijelosti je financiran  europskim i nacionalnim sredstvima.

Ovim projektom u potpunosti je izgrađena komunalna infrastruktura u tom dijelu ovog naselja u sastavu Grada Čakovca, čime je omogućeno korištenje novih 107 građevinskih parcela. U toj zoni predviđena je stambena i mješovita stambeno-poslovna izgradnja. Realizacija ovog projekta direktno doprinosu privlačenju stanovništva na područje ovog naselja, čime se sprječava depopulacija ruralne sredine, što doprinosi održivosti razvoja ruralnog područja.

Sredstva potpore osigurana su iz proračuna Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Mjera se provodila putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Predmetne radove izvodila je tvrtka Tegra d.o.o. Čakovec, stručni nadzor nad izvođenjem radova provodila je tvrtka Ingo-lab d.o.o. Čakovec, dok je Grad Čakovec kao naručitelj vodio projekt te koordinirao navedenim radovima. Radovi su uspješno završeni te je nakon provedenog tehničkog pregleda i dobivene uporabne dozvole  izgrađena infrastruktura puštena u uporabu.

Treba napomenuti da je paralelno s ovim projektom u zoni „Brezje“ izgrađena i kanalizacijska i vodovodna mreža. Ovaj projekt provodile su Međimurske vode d.o.o. Čakovec, a  bio je vrijedan oko 4.500.000,00 kuna. Na Sjednici Vlade Republike Hrvatske održanom u Čakovcu u srpnju prošle godine, osigurano je 3.200.000,00 kuna, dok je razliku platio Grad Čakovec.