Gradovi i općine 27.03.2020. 08:02. Zadnja izmjena: 27.03.2020. 08:04.

Registar štete

Župan Matija Posavec donio odluku o proglašenju prirodne nepogode mraza

Župan Međimurske županije Matija Posavec donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraza, a Odluka stupa na snagu 26. ožujka 2020. godine.

Proglašava se prirodna nepogoda za područje Međimurske županije, zbog mraza praćenog snažnim sjevernim vjetrom 22., 23., 24., i 25. ožujka 2020. godine, čija je posljedica smrzavanje, oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima te na pojedinim povrtlarskim kulturama. Ovisno o lokaciji, zabilježene su temperature od -2 do -3,2°C praćene snažnim sjevernim vjetrom koji je dodatno hladio voćke u osjetljivoj fenofazi pred cvatnju ili u samoj cvatnji.

Trenutno je nemoguće procijeniti koliko je stvarno oštećenje, to će biti vidljivo tek u kasnijim fazama vegetacije, stoga Zakon propisuje rok od 50 dana za konačnu procjenu štete.

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisani su slijedeći rokovi:

  • 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode za prijavu štete od strane oštećenih.
  • 15 dana od dana proglašenja prirodne nepogode općinska i gradska povjerenstva unose sve prijavljene štete u Registar šteta.
  • 50 dana za konačnu procjenu štete.

Uzimajući u obzir mjere za suzbijanje pandemije koje se odnose između ostalog i na ograničeno kretanje te djelovanje u svim segmentima poslovanja, neupitno je i otežano postupanje prilikom dostave podataka o nastalim štetama kao i procjena šteta od strane općinskih odnosno gradskih povjerenstava u zakonom propisanim rokovima. Zbog navedenog, Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem telefonske sjednice donijelo je Zaključak kojim se, zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa omogućuje unos podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda i izvan zakonom propisanih rokova, sve do okončanja mjera koje se odnose na suzbijanje širenja pandemije na području Republike Hrvatske.

Shodno svemu navedenom, župan Međimurske županije Matija Posavec, temeljem Odluke zadužuje gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda, te da konačnu procijenjenu štetu prijave županijskom povjerenstvu putem Registra štete u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode.