Gradovi i općine 29.12.2018. 09:37. Zadnja izmjena: 29.12.2018. 09:48.

Greška u projektu

Županija se mora dodatno zadužiti za novi Dom zdravlja: Pogreška košta 3,5 milijuna kuna!

Za veliki projekt izgradnje Doma zdravlja vrijedan 37 milijuna kuna za koji je Međimurska županija već uzela kredit od 12 milijuna kuna od Splitske banke, Županija se morala dodatno zadužiti za novih 3,5 milijuna kuna. Do sada je u zgradu utrošeno 36,5 milijuna kuna. Razlog je novog zaduženja je, kako piše u Odluci Upravnog vijeća od 27. studenoga 2018. do koje smo uspjeli doći, jer je "tijekom završne faze došlo do potrebe za izvođenjem dodatnih radova neophodnih za funkcionalni dovršetak projekta te usklađenje sa sanitarno tehničkim i higijenskim uvjetima (koji greškom projektanta nisu bili predviđeni u prvotnom projektu)...". Grešku u projektu spomenuo je i župan Matija Posavec na protekloj sjednici Skupštine Međimurske županije na kojoj je donijeta odluka o novom zaduženju, pa smo njaga zatražili i dodatno pojašnjenje.

- Uprava Doma zdravlja na samom se početku 2015. trebala rukovoditi najnižom cijenom prihvatljive ponude prema Zakonu o javnoj nabavi, što je i učinjeno pa je izabran projektant Valenčak d.o.o. Našice. U fazi izvođenja radova utvrdilo se da se projektirani materijali i prostori te neka oprema mogu zamijeniti trenutačno modernijima i novijima na tržištu te funkcionalnijim u zdravstvu koji će trajati puno duže od projektom predviđenih. Nadalje, moramo skrenuti pozornost i na neke nedostatke u projektu koji su se pojavili zbog nepreciznih tehničkih specifikacija, zbog stavki koje nisu bile predviđene a pokazalo se da su potrebne, zbog dodatnog zahtjeva projektantice interijera u smislu funkcionalnosti i prilagođavanju potrebama ordinacija i drugog. S jedne je strane previd projektanta, a s druge strane protok vremena od izrade tehničke specifikacije do realizacije projekta. Tijekom same izvedbe pokazalo se također da su neke stavke projektom bile predviđene u drugačijem obliku, dakle, nisu bile projektirane funkcionalno i nisu zadovoljavale usklađenje sa zakonskim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima, na što se trebalo intervenirati, a rezultat su novi troškovi, potvrdio je župan u svojem odgovoru.