Kolumne

31.07.2018

Uskličnik

Predodređen kupac?

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja primila je upit jesu li izmjene Generalnog urbanističkog plana Čakovca koje se odnose na prenamjenu javnog prostora na području Macanova doma u zemljište poslovne namjene, sporne s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja

1 2 3 4 5 71 72