Kolumne 24.04.2020. 06:42. Zadnja izmjena: 24.04.2020. 06:42.

Zanovijetanja

Kolumna Ivice Žiškovića: Nedelišće na čekanju

... Kad sam već zapeo s obilaznicama - još su dvije iz programa Hrvatskih cesta aktualne u Međimurskoj županiji. Jedna će zaobilaziti grad Prelog. Bit će to premosnica na državnoj cesti D20 sa sjeverne strane grada u dužini od 6,5 kilometara. Naposljetku, tu je i obilaznica Nedelišća, koja će po svemu sudeći zadnja doći na red. Državna cesta D3 najprometnija je u Međimurju i to upravo na dionici koja prolazi središtima Nedelišća i Pušćina. Još prije desetak godina izmjerena je frekvencija prometa od 11.000 vozila na dan. Sada je to već znatno više. Prolazi tik uz granice zaštićenog područja vodocrpilišta. Planirano je da se od spoja na rotoru s čakovečkom južnom obilaznicom obilazna cesta izgradi uz željezničku prugu Čakovec – Varaždin, zaobiđe Nedelišće i Pušćine, te kod Gornjeg Kuršanca ponovno poveže s cestom D3. Duljina čitave dionice iznosu 6.340 metara. Kad će, ne zna se...

(komentar Ivice Žiškovića u kolumni Zanovijetanja u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju novog broja Međimurja od 20. travnja)