Kolumne 14.02.2020. 08:03.

Tele(re)vizija

Kolumna u okviru TV programa: Vlada RH najbolja je na svijetu

(...) Veliku podršku za otvaranje nove škole novinarstva, Vladi i premijeru osobno, dao je i zagrebački gradonačelnik. Na taj će se način izbjeći dosadašnja praksa po kojoj se piše o stvarima koja su odavno pasé i zbog kojih je šaptom palo dvije trećine hrvatskih ministara, nešto šefova agencija, državnih tajnika, (gra)donačelnika i načelnica. Kao da ih je pokosio onaj čudesni koronavirus. Kao, na primjer, onu sjajnu, mladu, perspektivnu načelnicu (imate pravo jednom pogađati iz koje je stranke) koja je načelnikovala u jednoj primorskoj općini, bila prijavljena u Zagrebu, a sad sirota mora vratiti lovu...

(komentar V. Trstenjaka u kolumni Tele(re)vizija u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju novog broja Međimurja od 10. veljače)