Kolumne 26.06.2018. 08:24. Zadnja izmjena: 26.06.2018. 09:43.

Što i kako, kada...?

Poremečaji izgovora nakon doživljene traume

Jezične poremećaje dijelimo na razvojne i stečene. Razvojni jezični poremećaji su oni koji se javljaju u razdoblju usvajanja jezika, dok su stečeni oni koji se javljaju nakon 3. godine života (kada je već usvojena baza materinskog jezika).

Jedan od stečenih razvojnih poremećaja je i afazija. Nastaje kao posljedica oštećenja mozga uslijed moždanog udara (koji je posljedica bolesti krvožilnog sustava -hemoragija, ishemija, tromboza, embolija), traumatske ozljede mozga, infekcije ili tumora. Iako se afazija najčešće vezala uz stariju životnu dob, sve se češće javlja i u mlađoj životnoj dobi. Jezične teškoće javljaju se u jezičnoj produkciji, ali i u jezičnom razumijevanju, prisutne su u svim jezičnim sastavnicama, a utječu i na vještine čitanja, pisanja, slušanja i govorenja. Ovisno o lokalizaciji i jačini oštećenja mozga, afazije dijelimo na nekoliko različitih vrsta.

Kod Brocine afazije narušena je motorička komponenta govora (govorna ekspresija), a razumijevanje jezika je očuvano. Govor osoba s ovom vrstom afazije se sastoji od jedne riječi ili kratkih fraza (najčešće automatizmi – dani u tjednu, brojevi, molitve), agramatičan je, nedostaju mu funkcionalne riječi, narušeno je ponavljanje riječi i rečenica, čitanje na glas, imenovanje, a simptomi su vidljivi i u pisanju.

Kod Wernickeove afazije narušeno je razumijevanje jezika, a govorna ekspresija je očuvana. Govor je tečan, ali se javljaju iskrivljavanja riječi po sličnosti glasova, zamjene riječi koji imaju bliska značenja i stvaranje novih riječi. Također, naručeno je ponavljanje, imenovanje, čitanje na glas i pisanje. Specifično je da ove osobe najčešće nisu svjesne svojeg poremećaja.

Globalna afazija je najteži oblik afazije jer je kod nje narušena i govorna ekspresija i jezično razumijevanje, a nominalnu afaziju karakterizira nesposobnost imenovanja osoba i predmeta.

Osobama s afazijom potrebna je logopedska terapija. Njome se, ovisno o vrsti i simptomatologiji, nastoji omogućiti osobi prvenstveno komunikacija, a zatim i poboljšanje govorne ekspresije, jezičnog razumijevanja te vještina čitanja i pisanja.

Izvor: 3296