Politika i gospodarstvo 16.05.2018. 14:18. Zadnja izmjena: 16.05.2018. 14:22.

Potpisani ugovori

3.250.000 kuna za 19 projekata u Međimurju! Pogledajte tko dobiva dio kolača

U Zagrebu je, u srijedu 16. svibnja održana svečanost potpisivanja Ugovora prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice i Programu podrške regionalnom razvoju, a kojeg je s brojnim načelnicima, gradonačelnicima i županima iz cijele Hrvatske potpisala ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac.

Što se tiče Međimurske županije, radi se o devetnaest projekata ukupne vrijednosti 3.250.000,00 kuna koje će Ministarstvo sufinancirati.

Ministrica Gabrijela Žalac najavila je rezultate natječaja za financiranje projektne dokumentacije za veće kapitalne projekte, a gdje je Županija prijavila projekte izgradnje škole i dvorane Srednje škole Prelog, izgradnju dvorane OŠ Macinec, dogradnju škole i izgradnju dvorane u Svetom Martinu na Muri. Istaknula je i skoro potpisivanje zajma s Europskom investicijskom bankom kojim bi se trebali financirati projekti u obrazovanju dok će o svim ostalim temama ministrica razgovarati sa županom i predstavnicima gradova i općina prilikom službenog posjeta Međimurskoj županiji, u četvrtak 17. svibnja.

Pregled gradova i općina, projekte i iznos potpore potpisanih Ugovora:

 • MEĐIMURSKA ŽUPANIJA – Izgradnja Školska dvorana Strahoninec – 200 000,00
 • GRAD M. SREDIŠĆE – Društveni Dom Peklenica – 250 000,00
 • GRAD PRELOG – Izgradnja prometnica i kanalizacije naselja Jug u Prelogu - 300 000,00
 • OPĆINA SV. JURAJ N/B – Javna rasvjeta na području Općine - 100 000,00
 • OPĆINA STRAHONINEC – Izgradnja prometnice u ulici Topolje - 100 000,00
 • OPĆINA NEDELIŠĆE – Javna rasvjeta - 100 000,00
 • OPĆINA SVETA MARIJA – Sanacija krovišta Doma kulture – 100 000,00
 • OPĆINA PRIBISLAVEC – Izgradnja oborinske - 100 000,00
 • OPĆINA OREHOVICA - Proširenje energetske učinkovitosti javne rasvjete - 150 000,00
 • OPĆINA DEKANOVEC - Rekonstrukcija ulice Prvomajska - 300 000,00
 • OPĆINA D. VIDOVEC - Postavljanje javne rasvjete - 150 000,00
 • OPĆINA M.SUBOTICA - Javna rasvjeta - 300 000,00
 • OPĆINA PODTUREN - Sanacija zgrade ambulante - 140 000,00
 • OPĆINA BELICA - Društveni dom Gardinovec - 100 000,00
 • OPĆINA GORIČAN - Sportska dvorana OŠ - 250 000,00
 • OPĆINA VRATIŠINEC - Društveni dom Gornji Kraljevec - 140 000,00
 • OPĆINA SELNICA - Sanacija Vinogradske ulice u Praporčanu - 150 000,00
 • OPĆINA SV.MARTIN - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Jurovčaku - 150 000,00
 • OPĆINA ŠTRIGOVA - Modernizacija nerazvrstane ceste u Štrigovčaku - 170 000,00