Politika i gospodarstvo 08.01.2019. 13:28. Zadnja izmjena: 08.01.2019. 13:47.

Aglomeracija D. Dubrava i M. Središće

Besplatni kanalizacijski priključci

Početkom kolovoza 2018. godine Međimurske vode d.o.o. su kao nositelj investicije Aglomeracija Donja Dubrava i Aglomeracija Mursku Središće započele postupak za priključenje objekata na budući javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, u skladu s Odlukama o priključenju na komunalne vodne građevine jedinica lokalne samouprave na čijem će se području graditi javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i u dogovoru sa jedinicama lokalne samouprave. Inženjeri Međimurskih voda obilaskom svake građevine odnosno nekretnine prikupljaju podatke za ugovore i izrađuju skice položaja budućih priključaka na konkretnoj parceli, prema dogovoru sa vlasnicima.

Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine propisano je da se postojeće građevine, u naseljima u kojima se gradi javni sustav odvodnje iz EU sredstava (u to spadaju dolje navedena naselja s područja obje aglomeracije) te su troškovi izvođenja priključaka na teret investicije, a ne na teret vlasnika građevine, moraju priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje sustava javne odvodnje (od izdavanja uporabne dozvole).

Detalj s potpisivanja ugovora u Donjoj Dubravi

Upravo zato i ovaj postupak obilaska svake građevine odnosno nekretnine predstavlja jedan od najvažnijih preduvjeta za ostvarivanje specifičnih ciljeva Projekta, a to je priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave odvodnje.

Nakon izrade skica i pripremljenih ugovora, Međimurske vode i lokalna samouprava u javnim objektima pojedinih naselja omogućili su budućim korisnicima potpisivanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja. Termini potpisivanja ugovora bili su javno objavljivani, prilagođeni i zaposlenim osobama. Korisnici kojima je izrađena skica priključka, a iz nekog razloga nisu mogli pristupiti organiziranom potpisivanju ugovora mogu doći na potpisivanje ugovora u prostorije Međimurskih voda u Čakovcu, Matice hrvatske 10, Čakovec, svaki radni dan od 7,00 -15,00 sati u prizemlje poslovne zgrade (odjel Odnosi s korisnicima). 

Uspješno zaključenje ugovora o priključenju u aglomeraciji Donja Dubrava

Aglomeraciju Donja Dubrava čine naselja na području Grada Preloga (Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Čukovec i Oporovec) te Općina Donja Dubrava (Donja Dubrava), Donji Vidovec (Donji Vidovec), Sveta Marija (Sveta Marija i Donji Mihaljevec) i Kotoriba (Kotoriba).

Na području aglomeracije Donja Dubrava su inženjeri Međimurskih voda od kolovoza do kraja 2018. godine obišli sva navedena naselja odnosno oko 3500 građevina odnosno nekretnina te u dogovoru s vlasnicima izradili 2.600 skica za buduće kanalizacijske priključke, za građevine u kojima su zatečeni vlasnici istih. Na temelju izrađenih skica do 03. siječnja 2019. godine sklopljeno je na području aglomeracije Donja Dubrava već 2.240 ugovora. Tako je na području općine Donja Dubrava izrađeno 730 skica i sklopljen 631 ugovor, na području općine Donji Vidovec izrađeno je 475 skica i sklopljeno 430 ugovora, na području općine Sveta Marija izrađeno je 785 skica i sklopljeno 675 ugovora dok je na području grada Preloga izrađeno 610 skica i sklopljeno 504 ugovora.

Bez obzira što su na području aglomeracije Donja Dubrava obiđena sva naselja, u narednom razdoblju djelatnici Međimurskih voda će dovršavati postupke za ugovoranje priključenja. Sukladno tome pozivamo buduće korisnike koji se još iz nekog razloga nisu javili nakon ostavljene obavijesti o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje da se jave na tel. 040 373-700 i dogovore termin za izradu skice i sklapanje ugovora. Navedeno vrijedi i za vlasnike građevina u kojima trenutno nitko ne stanuje, kako bi se u fazi gradnje sustava javne odvodnje mogao izvesti besplatni priključak financiran u sklopu EU projekta.

Započet postupak za ugovaranje priključenja objakata na sustav javne odvodne aglomeracije Mursko Središće

Aglomeraciju Mursko Središće čine naselja na području Grada Mursko Središće (Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina), Općine Vratišinec (Vratišinec i Gornji Kraljevec), Općine Selnica (Selnica-dio) i Općine Sveti Martin na Muri (Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec).

Izradu skica i prikupljanje podataka za pripremu ugovora na području ove aglomeracije započeli su inženjeri Međimurskih voda krajem studenoga 2018. godine i to počev na području Općine Sveti Martin na Muri. Dosad je izrađeno oko 320 skica te je 28.12.2018. godine održano i prvo potpisivanje ugovora, na kojem je potpisano cca. 200 ugovora.

Detalj s potpisivanja ugovora u Svetom Martinu na Muri

U narednom razdoblju nastaviti će se obilazati, a prema dogovoru sa lokalnom samoupravom i sva preostala naselja na području aglomeracije Mursko Središće, o čemu će građani pojedinih naselja biti pravovremeno obavješćivani. Planirano je da se do svibnja ove godine obiđu sve građevine odnosno nekretnine, izrade skice, pripreme ugovori i organizira potpisivanje svih ugovora za priključenje budućih korisnika.

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćivanja te izgradnja priključaka

Početak izgradnje javnog sustava odvodnje fekalnih voda po naseljima aglomeracije Donja Dubrava i aglomeracije Mursko Središće je planiran u proljeće 2019. godine, a ovisno o provedenim postupcima javne nabave za odabir izvođača radova. Planirano trajanje izgradnje sustava javne odvodnje je 2 godine. Po ishođenju uporabnih dozvola za izgrađenu javnu odvodnju pojedinih naselja, građani se obvezuju izvršiti priključenje svoje nekretnine na izgrađeni kanalizacijski priključak najkasnije u roku od 2 mjeseca od obavijesti Međimurskih voda da je sustav odvodnje u naselju završen. Naplata usluge odvodnje će početi prvi dan u mjesecu nakon isteka 2 mjeseca računajući od obavijesti Međimurskih voda da je sustav odvodnje završen. Po završetku probnog rada i ishođenju uporabnih dozvola za Pročistače otpadnih voda Donja Dubrava i Mursko Središće, započeti će i naplata usluge pročišćavanja otpadnih voda. Završetak ovih dvaju projekata se očekuje 2021. godine.

Izvor: 3324 (PR)