Politika i gospodarstvo 23.09.2020. 09:16. Zadnja izmjena: 23.09.2020. 09:18.

Komunalno poduzeće

ČAKOM dobiva dva kamiona za prikupljanje i odvoz otpada

Gradsko komunalno poduzeće „Čakom“ u travnju se prijavilo na natječaj u sklopu javnog poziva pod nazivom „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Krajem lipnja donesena je odluka o financiranju, a mjesec dana kasnije potpisan je i Ugovor o sufinanciranju nabavke dva kamiona sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje bio-otpada.

Kako je naglašeno na početnoj konferenciji projekta, održanoj u utorak na Čakovečkim bazenima, vrijednost vozila je 2.410.075,00 kuna od čega je 1.480.000,00 kuna odnosno 61,4% bespovratna europska sredstva. To je ujedno i najveći mogući iznos sufinanciranja koje je pojedini prijavitelj mogao ostvariti na ovom natječaju.

„GKP Čakom godinama je u nacionalnom vrhu što se tiče prikupljanja, sortiranja te odlaganja otpada, a ovaj projekt pomoći će im da budu još bolji. Osim što će poduzeću omogućiti da ima niže operativne troškove, kvalitetniju uslugu dobit će i građani.“, rekao je, među ostalim, gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač.

Prema riječima direktora GKP Čakom Ivice Perhoča, Čakomov njihov vozni park je zastario te ga je potrebno obnavljati. Dva nova kamiona počet će se koristiti već početkom iduće godine, tako da će svojim korisnicima moći isporučiti bolju i kvalitetniju uslugu.

Voditeljica projekta Nataša Panić iz Čakoma rekla je da je krajnji cilj projekta osigurati veću stopu razdvajanja otpada te samim tim i količinu onog koji se trajno odlaže. Projekt traje do veljače iduće godine, a osim nabave kamiona obuhvaća i edukaciju građana.

Inače GKP Čakom uslugu prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada osim na području Grada Čakovca obavlja i u općinama Strahoninec, Šenkovec, Nedelišće, Orehovica, Mala Subotica i Štrigova, a sveukupno ima 18.309 korisnika. Sustavom odvojenog prikupljanja bio-otpada kroz posebne spremnike (smeđe kante) od 120 l trenutno je obuhvaćeno 8.073 korisnika (44 %), a postignut je postotak izdvajanja bio-otpada od oko 30 % od količine miješanog komunalnog otpada.