Politika i gospodarstvo 17.02.2019. 15:52. Zadnja izmjena: 17.02.2019. 15:52.

Pravilnik

Čakom: Povećavamo broj rukovodećih pozicija

Dana 15. siječnja na snagu je stupio novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Gradskom komunalnom poduzeću Čakom. Isti otvara mogućnost novih zapošljavanja u Čakomu i to na rukovodećim pozicijama.

- Organizacijska shema GKP-a Čakom d.o.o. usklađuje se sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji zahtijeva da se komunalne djelatnosti prate posebno, tj. odvojeno od nekomunalnih. S tim u vezi, formirana su četiri sektora: sektor komunalnih djelatnosti, sektor gospodarenja otpadom, financijski sektor i sektor direktora, objašnjavanju iz Čakoma, na naš upit.

Tako uz dva postojeća Čakom dobiva još dva nova rukovoditelja – rukovoditelja sektora komunalnih djelatnosti i rukovoditelja sektora direktora – jer je procijenjeno da će GKP Čakom tako kvalitetnije funkcionirati, piše u objašnjenju. Oba su radna mjesta upražnjenja kao i još jedno novoformirano radno mjesto – pomoćnik direktora.

- Ista će se popunjavati isključivo ako potrebe za vođenjem društva GKP-a Čakom to opravdavaju, poručuju iz Gradskog komunalnog poduzeća.