Politika i gospodarstvo 01.03.2019. 14:15. Zadnja izmjena: 01.03.2019. 14:16.

Turizam

Dva natječaja ukupne vrijednost 550 000 kuna za razvoj turizma

- Međimurje je u 2018. godini zabilježilo preko 190 tisuća noćenja, 70 000 dolazaka stranih i domaćih turista te je broj noćenja i gostiju povećan za 15% u odnosu na prethodnu godinu što su velike brojke za hrvatski kontinent. Zahvaljujući kvalitetnom radu Turističke zajednice Međimurske županije i turističkih djelatnika, dobroj strategiji razvoja turizma i potporama možemo se pohvaliti da smo najbrže rastuća županija u kontinentalnom turizmu. Radimo na jačanju kapaciteta u Međimurju te ulaganjem u turizam želimo podići kvalitetu i standard u našoj županiji, riječi su kojima je župan Međimurske županije Matija Posavec otvorio konferenciju za medije u Međimurskoj palači turizma održanoj povodom raspisivanja javnog poziv za dodjelu bespovratnih potpora turizmu Međimurske županije u 2019. godini i javnog poziva za sufinanciranje događanja na području Međimurske županije u 2019. godini.

Zamjenica župana Međimurske županije Sandra Herman istaknula je kako su raspisana 2 natječaja čija je ukupna vrijednost 550 000 kuna. „Međimurska županija natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava raspisuje od 2011. godine, a iz godine u godinu povećava se iznos koji ulažemo. Do sada je isplaćeno preko 2 milijuna kuna za 69 projekata čijom valorizacijom vidimo da potpore itekako imaju svrhu jer u velikoj mjeri olakšavaju financiranje dionicima međimurskog turizma. Natječaj je usklađen s Master planom turizma Međimurske županije do 2020. godine iz kojeg smo izvadili 14 mjera direktno veznih uz razvoj specifičnih oblika turizma što znači razvoj turizma promišljamo strateški zahvaljujući čemu bilježimo rast turističkih pokazatelja.“

  • Za originalne projekte Županija dodjeljuje 300 000 kuna bespovratnih sredstava

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora turizmu Međimurske županije u 2019. godini objavljen je na stranicama Međimurske županije, a za prijavljene projekte previđen je iznos od ukupno 300 000 kuna. U 2018. godini zabilježen je rekordan broj prijava te je od 30 prijava sufinancirano 15 projekata koji su prema jasno definiranim kriterijima ostvarili najviše bodova. Razvojem turizma kao dohodovne grane temeljene na održivom razvoju kroz proširenje turističke ponude, aktiviranjem neiskorištenih turističkih potencijala želi se promovirati Međimurje kao poželjnu turističku destinaciju. U suradnji s Međimurskom županijom, Turistička zajednica MŽ sufinancira događanja na području Međimurja koja obogaćuju turističku ponudu, doprinose povećanju broja noćenja, omogućavaju produljenje boravka gostiju te jačaju snagu brenda međimurskog turizma i stvaranju prepoznatljivosti Međimurja kao turističke destinacije.

Za potpore je Programom rada Turističke zajednice MŽ osigurano ukupno 250 000 kuna, a natječaj je objavljen na njihovim web stranicama. Rok za dostavu zahtjeva za oba javna poziva je 29. ožujka 2019. godine.