Politika i gospodarstvo 03.05.2019. 08:36. Zadnja izmjena: 03.05.2019. 08:36.

Nedjelja, 5. svibnja

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: U Međimurju će birati Romi i Slovenci

Vlada Republike Hrvatske 28. ožujka donijela je odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave. Izbori su zakazani za nedjelju, 5. svibnja 2019.

Na području Međimurske županije biraju se na županijskoj razini vijeća romske i slovenske nacionalne manjine s po 25 članova. U Gradu Čakovcu i Gradu Murskom Središću biraju se petnaesteročlana vijeća romske nacionalne manjine.

U općinama Domašinec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen i Pribislavec biraju se deseteročlana vijeća romske nacionalne manjine, a u općinama Gornji Mihaljevec i Štrigova deseteročlana vijeća slovenske nacionalne manjine.