Politika i gospodarstvo 19.06.2019. 10:53. Zadnja izmjena: 19.06.2019. 11:00.

Održana sjednica

Josip Petrović predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca

Početkom lipnja održana je konstituirajuća sjednica Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca. Za predsjednika je jednoglasno izabran Josip Petrović iz Kuršanca, a za njegova zamjenika Zdravko Oršuš iz istog naselja. Mandati su verificirani i članovima Vijeća Nevenu Petroviću, Davoru Horvatu, Josipu Oršušu, Smiljani Petrović, Josipu Ignacu, Slobodanu Horvatu, Danijelu Petroviću, Zdenku Kalanjošu, Dejanu Oršušu, Gordanu Oršušu, Samiru Ignacu, Marijanu Horvatu i Dariju Ignacu.