Politika i gospodarstvo 24.01.2017. 07:11. Zadnja izmjena: 24.01.2017. 07:20.

Javna uprava u Hrvatskoj

Lakša birokracija i ubrzavanje sustava

Kako će funkcionirati javna uprava u Hrvatskoj, te kakve su smjernice zadane novim planom do 2020. godine, svi predstojnici ureda državne uprave hrvatskih Županija raspravljali su danas upravo u Međimurju. Nije slučajno da je kao lokacija dijaloga o modelu reforme javne uprave izabrana najsjevernija županija, jer je kao predvodnik u tom segmentu odavno prepoznala da je upravo to glavna pretpostavka svih drugih mjera potrebnih za poboljšanje standarda njenih građana. Mi smo s reformom javne uprave krenuli još prije više od tri godine, kada je većina o tome samo raspravljala, pritom racionalizirali javni sektor, plaće, broj zaposlenih, naknade u upravnim vijećima i nadzornim odborima te s jasnim ciljevima postali jedna od efikasnijih županija u Hrvatskoj“, objasnio je župan Međimurske županije Matija Posavec, županije koja je prva uvela građevinske e-dozvole, a nakon čijih rezultata danas sve županije žele svojim građanima omogućiti brzu lokacijsku i građevinsku dozvolu, po međimurskom primjeru.

Upravo je Međimurska županija prva i u najnovijem pilot projektu Ministarstva uprave RH - izrade sustava nadzora upravnih akata, što znači da kada se taj sustav razvije, testirat će se na sjeveru zemlje i svatko će u svakom trenutku moći vidjeti status rješavanja svog predmeta, što je prilikom posjeta Međimurju potvrdio i državni tajnik u ministarstvu Mihovil Škarica.

Vlada RH prije mjesec dana usvojila je Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017. – 2020., koji je predstavljen u konferencijskoj dvorani Termi LifeClass Sveti Martin, u okviru sjednice kolegija svih predstojnika ureda državne uprave. Pritom je uz domaćinstvo Branimira Posavca, predstojnika Ureda državne uprave Međimurske županije dotaknuta i tema da se zbog kvalitete posla i dosadašnje racionalnosti dio poslova državne uprave u budućnosti prenese na lokalne jedinice, u boljoj sinergiji i koordinaciji.

Predstavljena je ideja da Ured državne uprave radi po principu „one stop shopova“. „Danas kada građani moraju ishoditi neki dokument moraju proći mnogo mjesta i lokacija da podignu razne potvrde, moramo im olakšati, stvoriti jedan sustav gdje su svi podaci i gdje se izdaju svi potrebni dokumenti. To bi bilo efikasnije, racionalnije i skratilo bi vrijeme čekanja te pojednostavilo uslugu“, rekao je Posavec, objasnivši kako prvo polazište svake reforme i svake promjene mora biti da država bude servis građana. „Svaka reforma ima jednu polaznu točku, ne događa se uslijed ukidanja ili spajanja nečega, već da za isti ili ako je moguće manji novac možete građanima ponuditi bolju uslugu“, zaključio je međimurski župan.