Politika i gospodarstvo 07.03.2017. 19:30.

Projekti

Međimurju novih 20 milijuna kuna europskog novca

U okviru prekograničnog programa INTERREG V-A Mađarska- Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. pune 4 godine čekali su se natječaji, no nakon što su otvoreni, Međimurska županija u svibnju 2016. prijavila je svoje projekte, te ovih dana saznala da će se od sveukupno njih 54 odabranih, financirati čak 10 međimurskih. To znači da će se ostvariti jedan pravi investicijski prekogranični zamah, kako dosad na sjeveru zemlje nije bilo toliko velikih infrastrukturnih projekata. Ovi su vrijedni 20 milijuna kuna, od čega će više od 17 milijuna doći iz bespovratnih europskih sredstava, a dokaz kako Međimurje s pravom slovi kao županija koja privlači najviše europskog novca upravo je i taj da će dobiti više od 10% ukupnog iznosa prvog poziva programa.

Drago mi je da uz stručne službe i institucije Međimurske županije i danas možemo samo potvrditi najave da nas u ovome trenutku kao instituciju regionalne samouprave doista čeka najveći investicijski ciklus u Međimurju kada govorimo o zdravstvu, ali i obrazovanju, te evo i o prekograničnoj suradnji“, rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec referirajući se na nova europska sredstva koja će se sliti u međimursku blagajnu te objasnio kako je u prvom redu riječ o turističkim, razvojnim i infrastrukturnim projektima, uz nastavak planova u cestogradnji, ali i ono što je također značajno nastavku prenamjene bivše Vojarne u Čakovcu.