Politika i gospodarstvo 02.02.2018. 06:50. Zadnja izmjena: 02.02.2018. 06:52.

Povjerenstvo

Miljenko Horvat: Krim-policija me toliko temeljito ispitala, da do kraja života ne moram na 'ispovijed'

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nedavno je prosudilo o mogućem sukobu interesa u kojem se nalazio načelnik Općine Donji Kraljevec Miljenko Horvat – odlučilo je da neće protiv njega pokrenuti postupak. Iz prikupljenih podataka i dokumentacije ne proizlazi da je Horvat svojim postupanjem povrijedio Zakon. Prijava je protiv Horvata podnesena 29. ožujka 2017. godine (i ova pred izbore!). U prijavi se Horvatu predbacuju 'grijesi' s početka i sredine njegovog prvog mandata. Od lipnja do početka rujna 2013. godine je uz profesionalnu dužnost načelnika obavljao i funkciju direktora tvrtke Horvat d.o.o. koje je ujedno i vlasnik, a u svojstvu zakonskog zastupnika Općine Donji Kraljevec sudjelovao u postupku sklapanja predstečajne nagodbe s vlastitom tvrtkom  - time je za nju ostvario pogodnosti u otplati duga prema Općini, kaže se u prijavi. 

Povjerenstvo u svojoj odluci ističe da je u mišljenju koje je Horvatu na njegov zahtjev izdalo još krajem lipnja 2013. godine ukazalo da je dužnosnicima zabranjeno obnašati funkcije člana upravnih i nadzornih tijela trgovačkih društava. Horvat se ubrzo, 12. srpnja te godine, razriješio dužnosti direktora i na drugu osobu kao na povjerenika prenio upravljačka prava, piše u odluci.

Povjerenstvo je razmotrilo i postupak predstečajne nagodbe za Horvat d.o.o., otvoren u ožujku 2015. godine. Utvrdilo je da je Horvat prisustvovao ročištu Nagodbenog vijeća krajem rujna te godine na kojem je prihvaćen plan financijskog restrukturiranja Horvat d.o.o., a time i nacrta predstečajne nagodbe - ali kao predstavnik dužnika. Općina nije na tom ročištu imala predstavnika, a po odredbama Zakona to se uzima kao glas protiv nacrta nagodbe. U pojašnjenju koje je od FINA-e zatražilo Povjerenstvo piše da je tvrtku Horvat d.o.o zastupala njegova direktorica Biserka Horvat, dok je Miljenko Horvat tamo bio kao zainteresirana osoba (pratio je direktoricu, svoju suprugu). Povjerenstvo je zaključilo da je Općina Donji Kraljevec kao vjerovnik u postupku uredno prijavila svoje potraživanje u iznosu od 3.663,43 kune. Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu određeno je da Horvat d.o.o. dugovanje Općini isplati u cijelosti, uz poček od 12 mjeseci i obročnu otplatu. To je režim isti za sve vjerovnike iz te skupine. Nema, dakle, razloga ni za ocjenu da je Općina Donji Kraljevec bila stavljena u nepovoljniji položaj, a niti je Horvat sudjelovao u postupku, zaključilo je Povjerenstvo.

O svemu Horvat kaže: - Datum podnošenja prijave, pred lokalne izbore, govori o njenom pravom razlogu, pa i daje naslutiti tko ju je podnio. Sam navedeni razlog je beznačajan, a i nelogičan, jer je udio Općine u potraživanjima, pa time i njen glas u odlučivanju o predstečajnoj nagodbi minoran, to je i Povjerenstvo konstatiralo. Elementa sukoba interesa bilo bi da sam nekog opunomoćio da sudjeluje u odlučivanju i da glasuje za nacrt predstečajne nagodbe. Inače su u Općini pred izbore bili i DORH i krim-policija i bili tako temeljiti u ispitivanju da valjda do kraja života neću morati na 'ispovijed'. Zanimljivo je, a možda i znakovito za način kako nam funkcioniraju institucije, da ni od jednih ni od drugih još nismo dobili nikakav zapisnik ili rješenje.