Politika i gospodarstvo 22.09.2017. 12:42. Zadnja izmjena: 22.09.2017. 12:45.

REDEA d.o.o.

Prekograničnim sredstvima do novih turističkih atrakcija

Kao vodeći partner REDEA d.o.o. je u četvrtak, 21. rujna održala početnu konferenciju projekta „Attractour – Revitalizacija kulturnog nasljeđa u turističke atrakcije na području Međimurske županije i regije Letenye“. U sklopu početne konferencije projekta obilježen je i Dan europske suradnje sa svrhom poticanja suradnje među regijama u EU. Cilj projekta je stvaranje prepoznatljivih turističkih destinacija Međimurja i Letenya (i okolnih područja) revitalizacijom kulturnog nasljeđa u turističke atrakcije i razvoj inovativnih zajedničkih turističkih proizvoda. Investicija u Čakovcu uključuje rekonstrukciju zgrade u bivšoj vojarni (nekadašnja stražarnica), a u Letenyu će se rekonstruirati dvorac Szapary.

U ime nositelja projekta, REDEA-e d.o.o., direktorica Sandra Polanec Marinović,  pozdravila je sve prisutne i istaknula kako je  suradnja s drugim zemljama, a posebno teritorijalna suradnja izuzetno važna za Međimursku županiju. Ovim projektom prekogranične suradnje sačuvat će se povijesno vrlo važna zgrada nekadašnje stražarnice u kompleksu bivše vojarne. U ime partnera, grada Letenye, pozdravni govor održao je zamjenik gradonačelnika, Andras Somogyi koji je napomenuo da je uvijek potrebno jačati suradnju koja ide u smjeru razvoja. Spomenuo je uspješno provedene projekte s gradovima Ludbreg i Prelog te zahvalio svima koji su sudjelovali u pripremi projekta „Attractour“ u kojemu će se obnoviti i dio dvorca Szapary u Letenyu.

Projekt Attractour započeo je 1. rujna 2017. godine i trajat će do 30. travnja 2019. godine, a financiran je u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.499.277,92 EUR, od toga je sufinanciranje EU 85% u iznosu od 1.274.386,23 EUR. REDEA d.o.o. je nositelj projekta, a projektni partneri su Međimurska županija, Turistička zajednica Međimurske županije, Grad Letenye i Sveučilište Panonnia – Kampus Nagykanizsa.