Politika i gospodarstvo 18.10.2018. 13:45. Zadnja izmjena: 18.10.2018. 13:46.

Gospodarsko socijalno vijeće

Prosječna plaća u Međimurju i dalje manja u odnosu na ostatak Hrvatske

U četvrtak, 18. listopada u Velikoj vijećnici Međimurske županije održana je 93. Sjednica Gospodarsko socijalnog vijeća.

Prva točka jednoglasno usvojenoga dnevnog reda bila je Informacija o stanju i kretanjima međimurskog gospodarstva u 2017. godini – gospodarska kretanja i utjecaj gospodarske politike na životni standard koju je predstavio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Darko Radanović.

Broj poduzetnika u Međimurskoj županiji je 3 114 od kojih je 2759 mikro poduzetnika, 302 makro poduzetnika, 47 srednjih poduzetnika dok je velikih poduzetnika 6. Nastavno na financijske pokazatelje poduzetnika prema djelatnostima u Međimurskoj županiji ključne su 3 djelatnosti koje su imale najveći postotak zaposlenih u Županiji (78,62%), a to su prerađivačka industrija, građevinarstvo i trgovina na veliko i malo.

Iako Međimurska županija bilježi kontinuiran rast prosječne plaće koja je od 2008. sve do 2018. godine viša u proteklih 10 godina za 6,5%, još uvijek je manja u odnosu na ostatak Republike Hrvatske, a u 2017. godini iznosila je 4.473,00 kuna.

Ivan Senčar, potpredsjednik GSV-a rekao je kako ga „Smeta stalna kritika prema poslodavcima jer plaće ne rastu. Poduzetnici ulažu, investiraju u svoje ljude, a najveće plaće daju srednji poduzetnici. Troškovi su najveći prema Državi koja treba smanjiti namete što bi riješilo situaciju u potpunosti i bili bismo konkurentniji, a plaće radnicima mogli bismo povećati. I sam bih bio najsretniji kad bih svojem djelatniku mogao dati veću plaću“.

Što se tiče obrtništva u Međimurskoj županiji, posluje 1.191 obrt što potvrđuje zaustavljanje trenda pada obrtništva u Međimurju, a čime su uvelike pridonijele i poticajne mjere različitih Institucija.

Nastavno na kretanja na tržištu rada, velik izazov predstavlja smanjeni broj kvalificirane radne snage. „U ovoj godini, međimurski poslodavci imali su potrebu za 4 348 osobe, dok je broj nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje 2 220 osoba što je manje u odnosu na trenutnu potrebu poslodavaca na području Međimurske županije“, rekao je Nikola Hren predstojnik Područnog ureda Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje u Čakovcu, na što se nadovezao župan Posavec, istaknuvši kako u proteklih 25 godina Međimurske županije nikad nije bila tako niska stopa nezaposlenosti. „Ukupni broj zaposlenih je više od 40 000 i smatram da nema potrebe za uvozom radne snage. Smatram da trebamo pomoći međimurskim poduzetnicima, gospodarstvenicima i zajedničkom sinergijom olakšati potrebe poslodavaca“.