Politika i gospodarstvo 25.02.2016. 10:15. Zadnja izmjena: 26.02.2016. 11:41.

Regionalna razvojna agencija

REDEA osposobila 19 voditelja regionalnog razvoja

U srijedu 24. veljače 2016. Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. organizirala je dodjelu potvrda o završenom programu osposobljavanja za voditelje regionalnog razvoja koji je uspješno završilo 19 polaznika, a provodio se u okviru projekta „REThINK – Regionalni prijenos i integracija strukovnih praksa o održivom razvoju“.

Potvrde o završenom osposobljavanju polaznicima je uručila direktorica REDEA-e Sandra Polanec Marinović, koja je pritom naglasila da je za razvoj neke regije ključno postojanje kvalitetnih ljudskih potencijala koji razumiju procese regionalnog razvoja te imaju potrebna znanja i vještine upravljanja projektnim ciklusom i strateškog planiranja. Polaznicima su se također prigodnim riječima obratile Ana Kralj, voditeljica Odjela za strateško planiranje i Petra Pavičić, voditeljica Odjela za razvoj ljudskih potencijala, koje su bile jedne od predavačica u programu osposobljavanja te ih ohrabrile da stečeno znanje primijene već danas u svojim organizacijama. Polaznici osposobljavanja bili su predstavnici javnog sektora poput Hrvatske gospodarske komore, Međimurske županije, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o., zatim predstavnici gospodarskog sektora i civilnog sektora (udruga Autonomni centar – ACT, Turen, CRTM Sjever i Udruge tjelesnih invalida Međimurja). Jedna od polaznica programa Filipa Blažon Šumečki iz udruge Autonomni centar – ACT istaknula je da će stečeno znanje primijeniti na svojem radnom mjestu kao voditeljica projekata u udruzi te da će informacije koje je stekla ovim osposobljavanjem iskoristiti već sada prilikom pisanja prekograničnih i transnacionalnih projekata, koje će prijavljivati na natječaje u okviru programa Interreg V A Slovenija-Hrvatska, Interreg Dunav i sl.

Projekt ReThink bio je financiran u sklopu Programa Leonardo da Vinci. Vodeći partner bila je Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o., a provodio se od 1. 11. 2013. do 31. 1. 2016. Osim REDEA-e na projektu je sudjelovalo još 7 partnera, od toga 3 razvojne agencije iz Hrvatske te partneri iz Austrije, Slovenije, Slovačke i Poljske. Program osposobljavanja bio je organiziran u okviru pilot-ciklusa u 4 modula u ukupnom trajanju od 120 sati (70 sati predavanja, 50 sati online učenja), a održavao se kroz prosinac 2015. i siječanj 2016.