Politika i gospodarstvo 01.04.2018. 16:07. Zadnja izmjena: 01.04.2018. 16:07.

Igrec se šali, Kolarek ozbiljan

Sa sjednice Gradskog vijeća Preloga: Zašto je Grad u milijunskom minusu?

Na sjednici Gradskog vijeća Preloga od 19 točaka dnevnog reda u četvrtak, 22. ožujka, zabilježiti je bilo zanimljivo tek aktualnih 30 minuta i obrazloženje zašto grad računovodstveno ima proračunskih 2,9 milijuna kuna minusa sa zadnjim danom prošle godine.

Naime, manjak je iskazan – kao i u drugim jedinicama lokalne samouprave – zapravo zbog neusklađene dinamike doznaka iz proračuna (i fondova) višeg reda, koje u pravilu kasne za realizacijom radova. Od 2,9 milijuna kuna manjka već iza 31. prosinca prošle godine na račun grada stigao je prvi zakašnjeli milijun, još 1,5 milijuna očekuje se ovih dana (ŽUC, Hrvatske ceste, MRR), a proračunska kretanja u prvom tromjesječju ove godine pokazuju da će se u ovoj godini (zbog povećanih poreznih prihoda) poravnati i minusi naslijeđeni iz ranijih godina.

Za aktualnih 30 minuta osam je vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku Ljubomiru Kolareku: Anđelko Lončarić, Zdravko Marčec, Ivan Šimunković, Mario Vrbanec, Josip Hižman i Dubravko Cvetko raspitivali su se o početku ili nastavku radova na gradskim investicijama, Anica Antolek Hrgar aktualizirala je problem obrezivanja drveća u Prelogu i pitala radi li se to stručno, te je li sadašnja organizacija dimnjačarske službe (Pre-komova) ekonomičnija od koncesije, a Nenad Igrec nije pitao ništa, već je, zamolio gradonačelnika i zamjenika da ne sudjeluju više u radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica, ustvrdivši da se samo za njihovog vremena pojavio minus u poslovanju vrtića. 
Gradončelnik Lj. Kolarek u dahu je odgovorio vijećnicima o radovima: čim vrijeme dopusti kreće se u sanaciju poljskih putova, nastavlja se s uređenjem ulica u Čehovcu, nastavlja se sa širenjem širokopojasnog interneta i preuređenjem javne rasvjete na LED-tehnologiju, te najvažnije – stigla je informacija da za dogradnju i rekonstrukciju DV Fijlica dolazi 6,7 milijuna bespovratne potpore!

O navodno spornom obrezivanju drveća spora i nema: to se obavlja u skladu sa stručnim uputama hortikulturistice Karmele Radošević koju je angažirao Pre-kom, a dimnjačarska služba je ekonomična i sada nema razloga vraćati se na sustav koncesije. 
Nenadu Igrecu, koji mu je zgodnom oporbenom dosjetkom pripisao odgovornost za minus u poslovanju Vrtića, gradonačelnik je sasvim ozbiljno odgovorio: zgrada vrtića je dotrajala, pojavljuje se potreba za brojnim tehničkim intervencijama, javljaju se nepredviđeni troškovi, pa se pojavio i minus. A zatim je i umirio vijećnika informacijom da neće ni on ni njegov zamjenik više biti u UV-u, te budući da vrtić ide u dogradnju i rekonstrukciju, sve brige po tom pitanju nestaju.