Politika i gospodarstvo 10.07.2016. 18:57.

Prelog

Sjednica preloškog Gradskog vijeća: Bioenergana, da ili ne?

Namjeravana prodaja gradskog zemljišta na području zvanom Gorice kraj Preloga, izazvala je pravu buru na protekloj sjednici preloškog Gradskog vijeća zbog najave da bi se na tom terenu trebala graditi bioenergana. Radi se o četiri parcele ukupne površine tek nešto manje od dva hektara, koje bi se prodale na natječaju kao jedinstvena cjelina po početnoj cijeni od 9 eura po četvornom metru. Parcele su smještene uz sadašnju kompostanu.

Gradonačelnik Ljubomir Kolarek potvrdio je da postoji interes dviju tvrtki koje bi gradile bioplinsko postrojenje, a njega osobno najviše je zainteresirala mogućnost da se uz buduće bioplinsko postrojenje pokrene plastenička proizvodnje povrća za što bi se koristila energija iz postrojenja. Delegacija Grada Preloga nedavno je boravila u Slavoniji, na sličnim postrojenjima, odakle su se vratili oduševljeni. 

"Gradonačelniče, prvo pitajte ljude"


Raspravu je otvorio Dragutin Glavina (mlađi). -Očekivao sam opširnije obrazloženje. Mišljenja sam da imamo premalo podataka da bi se danas mogli složiti s prodajom zemljišta. Ne znamo vrstu goriva iz kojeg će se proizvoditi plin, a ako je točno da je jedan od zainteresiranih varaždinska Koka, onda znamo kakvo će se gorivo koristiti i što će biti energent. Ako je to točno, zašto bioplinsko postrojenje ne grade negdje bliže svojim proizvodnim pogonima. Ja da sam na vašem mjestu ja bih tom problemu pristupio ozbiljnije. Prije nego dobijemo studiju utjecaj na okoliš ja niti u snu ne bih išao prodavati to zemljište, zaključio je Glavina.

Oporba je pozdravila moguća ulaganja, međutim, tražili su da se prije toga povede javna rasprava i dobro odvagnu sve koristi i eventualne štete. Vijećnik Nenad Igrec, podsjetio je gradonačelnika na vrijeme kad se gradila kompostana i njegovo (gradonačelnikovo) obećanje da se neće graditi bioplinsko postrojenje. Igrec je izrazio sumnju da će stanari obližnjih ulica prihvatiti nešto takvo, jer , kako se izrazio, još uvijek pamte smrad i probleme koje je izazivala nekadašnja divlja deponija. I Igrec je pozvao na otvaranje javne rasprave i traženje mišljenja građana. 

Zaštita okoliša na prvom mjestu

Gradonačelnik, potpomognut kolegama iz pozicije koji su imali priliku vidjeti slična postrojenja, vijećnike je uputio na pravila natječaja u kojem stoji, da pravo sudjelovanja imaju ponuđači koji za javno nadmetanje dostave dokumentaciju, među kojom mora biti i izjava da će izgrađeni objekt biti ekološki prihvatljiv bez posebnog izvora zagađivanja. 
-Ja kao čovjek i gradonačelnik ne mogu biti ekološki neosviješten da bih predlagao nešto što bi zagađivalo okoliš...Zaštita okoliša je na prvom mjestu i dobro smo analizirali sve to. Nitko neće moći niti pomišljati na izgradnju, ako nešto ne bi bilo u redu. Sigurno će se napraviti javno izlaganje , kao što je to bilo i za kompostanu, a ja kaogradonačelnik moram preuzeti odgovornost. Zašto bi gradili baš ovdje? Jer se radi o dobroj lokaciji, tako da mogupribaviti dovoljno materijala iz tri županije.
Dragutin Glavina (stariji) rekao je da je i put u pakao popločan dobrim namjerama, i tražio je da se prvo pita građane, pa da se tek onda krene u prodaju zemljišta i realizaciju projekta.

Vijećnik Đuro Ujlaki, oporbu je prozvao za huškačku politiku i uputio ih da prvo posjete neko od brojnih biopostrojenja i tek tada raspravljaju o toj temi. 
U završnoj riječi, nakon što su o svojim osobnim iskustvima nakon posjete sličnim objektima govorili vijećnici pozicije,gradonačelnik je odlučio ne odustati od prodaje, a vijećnike je pozvao "da se ne razgovara na pamet". - Ne znamo tko će se javiti na natječaj, s kojom sirovinom...kad se raspiše natječaj i stignu ponude, tada će se organizirati prezentacija na koju ćemo pozvati ljude. Nećemo tako dugo prodati dok se to ne odradi, zaključio je gradonačelnik.

Unatoč pozivima i "oštrom protestu" oporbe, točka ipak nije skinuta s dnevnog reda, pa je zaključak o prodaji zemljišta na području izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Prelog, izglasan je većinom glasova.