Politika i gospodarstvo 10.05.2019. 21:36. Zadnja izmjena: 10.05.2019. 21:36.

Devet točaka dnevnog reda

Skupština Međimurskih voda: Skromna dobit u prošloj godini

Nedavno je održana Skupština Međimurskih voda, na kojoj su za samo desetak minuta odrađeno devet točaka dnevnog reda. Jednoglasno su prihvaćena godišnja izvješća o poslovanju i financijsko izvješće društva za 2018. godinu sa izvješćem Uprave, revizijsko izvješće i izvješće NO-a. Upravi i NO, također je jednoglasno dana razrješnica. Međimurske vode su poslovnu godinu 2018. završile s prihodima od 61.589.520,16 kuna (0,3 posto više nego 2017.) i sa bruto dobiti od 330 tisuća kuna. Od 25 članova društva (vlasnici su sve općine i gradovi u Međimurskoj županiji), koji predstavljaju ukupni temeljni kapital od 301 milijun kuna, na Skupštini je sudjelovalo njih 21.

Direktoru Vladimiru Topolnjaku na Skupštini je postavljeno tek jedno pitanje - ono o sudbini aglomeracija Mursko Središće i Donja Dubrava, gdje su zbog brojnih žalbi prolongirani planirani termini početka izgradnje. Odgovorio je da slijedi otvaranje ponuda i donošenje odluke o najpovoljnijem ponuđaču za cjevovode. Također ovaj mjesec otvorit će se i ponude za pročistače, a u "visokoj fazi pripremljenosti" su aglomeracije Podturen, Podbrest i Donji Kraljevec za koje se dopunjuje nedostajajuća projektna dokumentacija i rješavaju imovinsko-pravni odnosi.