Politika i gospodarstvo 13.12.2019. 08:28. Zadnja izmjena: 13.12.2019. 08:29.

U planu 70 projekata

Skupština MŽ usvojila rekordan proračun od 860 milijuna kuna za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu, odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela nakon preuzimanja državnih službenika i namještenika Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu, izvješće državne revizije i rad županijskih ustanova neke su od 17 točaka dnevnog reda 15. sjednice Skupštine Međimurske županije koja je održana 12. prosinca 2019. godine.

Nakon usvajanja Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županija za 2019. godinu, vijećnici su raspravljali o najvažnijoj točki dnevnog reda, Proračunu za 2020. godinu. Župan Međimurske županije Matija Posavec predstavio je prijedlog Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu koji konsolidirano iznosi 860 milijuna kuna, a sam Proračun županije je 291 milijun kuna što je najveći iznos proračuna od postojanja Županije. Naime, proračun Međimurske županije kontinuirano raste te je u usporedbi s ranijim godinama višestruko povećan, a razlog povećanja leži u činjenici da rastu ulaganja u razvoj Međimurja kroz korištenje sredstava europskih fondova.

- Zadovoljan sam izvršenjem proračuna za 2019. godinu što pokazuje da dobro promišljamo i provodimo planove. Konsolidirani proračun koji uključuje i proračune naših institucija za 2020. godinu iznosi 858.340.034,00 kuna, dok je sam proračun Županije 290.969.670,02 kn. Porezni prihodi iznose 62.400,000,00 kuna te čine svega 20-ak % od ukupnog proračuna, a najvažniju ulogu u prihodima  proračuna imaju prihodi europskih projekata, kazao je župan Međimurske županije Matija Posavec.

Na proračun Međimurske županije za 2020. godinu naslonjeno je 70 projekata. U prosjeku, po zaposleniku Međimurske županije otpada jedan projekt vrijednosti veće od milijun kuna, te je Županija najveći investitor u javnu infrastrukturu što je, sasvim sigurno, veliki doprinos gospodarstvu.

Obzirom na preuzimanje poslova Ureda državne uprave od 1. siječnja 2020. godine, vijećnici su usvojili odluku o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, a usvojili su i odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije. - Županija preuzima preko 260 poslova u raznim segmentima, najviše u općoj upravi, imovinsko-pravnim poslovima te gospodarstvu. Preuzimamo 49-ero zaposlenika UDU-a  jer će od 64 trenutno zaposlenih, 15 osoba otići iz sustava. Što se samog ustroja tiče, do sada je Međimurska županija imala najmanje odjela u Hrvatskoj, točnije 6, a nakon 1. siječnja bit će ukupno 8 upravnih odjela i služba za unutarnju reviziju. Država će podmirivati troškove plaća za  zaposlenike koji prelaze iz UDU-a, kao i materijalne troškove koji se povećavaju te je za te potrebe osigurano 8.600,000,00 kn.

Vijećnici su usvojili sve točke dnevnog reda, među kojima je bila odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije u 2020. godini, prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade plana razvoja Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine, prijedlog programa rada Vatrogasne zajednice Međimurske županije za 2020. godinu, kao i prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2020. godinu i prijedlog odluke o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama u Međimurskoj županiji – laka kategorija kao pomoć redovnim operativnim snagama s područja Međimurske županije u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće čije mogućnosti nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga. Vijećnica Vesna Sobočanec prisegnula je na obnašanje mandata u Skupštini Međimurske županije.