Politika i gospodarstvo 15.03.2019. 08:52. Zadnja izmjena: 15.03.2019. 08:54.

Priznanje

Strategija, vizija i poduzetnički brand Međimurja potvrđen od Financial Times-a

„Definicija uspjeha Međimurske županije je jasna strategija, konkretni ciljevi, međusobna sinergija, vizija i jako puno rada... I kada vam takvu strategiju i pristup prepoznaje jedan od najčitanijih i najutjecajnijih magazina na svijetu, Financial Times koji kreira ekonomsku politiku ne samo EU, onda nije problem u 48 sati, boraviti u kombiju 25 sati da primite nagradu za najpogodniju regiju za uspješno poslovanje, a što je definitivno nakon prošlogodišnje u kojoj je Međimurje u TOP 10 regija u Europskoj uniji još jedan pozitivan iskorak za Županiju koja u svojoj županijskoj upravi ima 60 djelatnika koliko ih je upravo zaposleno u jednoj investicijskoj Agenciji koja je u jednoj od nagrađivanih kategorija, u Cannesu proglašena najboljom“, rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec koji je istaknuo kako je Međimurska županija ponovo prepoznata na karti Hrvatske, ali i Svijeta.

Prema mjerenim kriterijima kao što je npr. uloga javne uprave, Međimurska županija ima najmanji koeficijent klijentelizma, najniže troškove javnog sektora, najviše ocjene za transparentnost jedinica lokalne i regionalne samouprave,  bilježi stopu nezaposlenosti od 5%, najveći izvoz u odnosu na uvoz, bruto dobit gospodarstva veća je za 9,2% te neto dobit za 13,2%, čime su porasli prihodi za 11,8%, a  sve to je sastavni dio pozitivnog poslovnog okružja koje je prepoznato od strane Financial Timesa, fDi magazina.

„U 2006. smo krenuli s programom certificiranja regija za ulaganje te nastavili s donošenjem Marketinške strategije. Provodimo razne programe potpore gospodarstvu -  od subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite, provedbe programa potpora male vrijednosti, potpora u poljoprivredi i turizmu, sufinanciranja troškova prijave projekata, svakodnevna smo podrška našim poduzetnicima, provodimo projekte socijalnog poduzetništva te Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, a ulažemo u promotivne aktivnosti za razvoj gospodarstva te privlačenja domaćih i stranih ulaganja -  sve su to mjere za poticanje poduzetništva koje su prepoznate i od fDi magazina.“, opisao je ekonomsku sliku Međimurja pročelnik UO za gospodarske djelatnosti Međimurske županije Darko Radanović.