Politika i gospodarstvo 12.07.2017. 15:10. Zadnja izmjena: 12.07.2017. 15:12.

Za bolji turizam

Suradnja jedinica lokalnih samouprava s obje strane Mure

Na poziv predsjednika Udruge općina uz Muru „Muramente“ (Mađarska) Stjepana Tišlera, ujedno i potpredsjednika Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) „Regija Mura“ zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec posjetio je sjedište udruge i EGTS-a u Serdahelu. Sastao se pritom osim sa Stjepanom Tišlerom i s Nagyom Árpádnéom i Szakajdom Szilvia. Tema sastanka bila je suradnja jedinica lokalnih samouprava s obje strane Mure, a posebno su se osvrnuli na projekt u realizaciji „Two rivers one goal“ - Dvije rijeke jedan cilj. Realizacija projekta započela je 1. svibnja ove godine i trajat će 20 mjeseci. Vrijednost projekta iznosi 842.285,50 eura ili 6,4 milijuna kuna, a prošao je na natječaju za EU fondove u okviru prekograničnog programa INTERREG V-A Mađarska - Hrvatska za razdoblje 2014. - 2020. Projekt uključuje sve donjomeđimurske (članice EGTS-a) i mađarske općine uz rijeku Muru i Dravu, uključujući i općinu Legrad, gdje će se za potrebe razvoja vodenog turizma s raftingom na rijeci Muri i Dravi izgraditi pontonska pristaništa s uređenjem okoliša. Uredit će se i turističko-sportsko rekreacijski centar uz ribnjak Goričan te Spomen centar Vidovskih zlatara u Donjem Vidovcu.

Razgovaralo se i o mogućnosti zajedničkog ulaganja u gradnju malih ekoloških elektrana na rijeci Muri, kao što su nekad bili mlinovi na rijekama, a kako su pritom pojasnili, mlinsko kamenje zamijenit će generatori. Za drugu polovicu mjeseca najavljene su demonstracija i ispitivanje isplativosti te mogućnost gradnje elektrana ovakvog tipa na Muri. EGTS „Regija Mura“ kojoj su osnivači općine s obje strane Mure zajedno s još šest europskih grupacija od Litve do Španjolske, kandidirat će, kako je pritom dogovoreno, prema EU i jedan novi projekt, onaj „Strategije za podršku ruralnom razvoju“.