Aktualno 23.11.2020. 20:06. Zadnja izmjena: 23.11.2020. 20:09.

Mogućnost zapošljavanja

[Projekt Evo me] Centar za pomoć u kući zapošljava 11 žena

Centar za pomoć u kući zapošljava 11 žena u sklopu projekta novog ciklusa projekta nazvanog Evo me, na području općina Pribislavec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba, Belica i Goričan. Kandidatkinje moraju biti nezaposlene, najviše sa srednjom stručnom spremom, te prijavljene u evidenciju HZZ-a.

Radit će na poslovima potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama, a planirani početak rada je 1. prosinca 2020. Prijave se dostavljaju poštom, na adresu Centra, Ulica dr. Ivana Novaka 38, 40.000 Čakovec. Rok za prijave je 27. studeni.