Aktualno 17.11.2020. 13:50. Zadnja izmjena: 17.11.2020. 14:22.

Mursko Središće

Sve je spremno za borbu s snijegom i ledom

Grad Mursko Središće na svojem području ima ukupno 31,7 kilometara nerazvrstanih cesta, od čega je na području Mjesnog odbora Murskog Središća 14,4 kilometara, kolika je dužina trideset gradskih ulica, a ostatak se odnosi na nerazvrstane ceste po ostalim mjesnim odborima. Osim lokalnih, na području grada je i nekoliko državnih i županijskih prometnica u dužini 1,54, odnosno 11,15 kilometara.

Grad je obavezan skrbiti o nerazvrstanim cestama na svojem području, u što spada redovito održavanje, sanacija i čišćenje od snijega u zimskim uvjetima, a kao priprema za predstojeću zimsku sezonu na proteklom gradonačelnikovom kolegiju prihvaćen je izvedbeni program rada zimske službe 2020./2021. godine za nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada. U dokumentu su pobrojane aktivnosti, zaduženja, mjesta i stupnjevi pripravnosti, razine prednosti i služnosti, raspoloživost mehanizacije, izvođači radova...

Održavanje svih nerazvrstanih cesta od ljeta 2018. godine povjereno je komunalnom poduzeću Murs – ekom koja je organizirana je tako da u zimskim uvjetima ima jedno stalno mjesto pripravnosti gdje su deponirane određene količine soli i posipala, te raspoređeni potrebni kapaciteti radne snage i mehanizacije. Prema procjeni, za potrebe zimske službe na području grada potrebno je osigurati 13 tona soli, s tim da će se posipavanje mješavinom soli i sipine obavljati samo na ključnim dionicama cesta i na kritičnim mjestima (usponi i oštri zavoji).

Na ostalim dijelovima cesta posipavat će se samo sol. Čišćenje po mjestima u sastavu grada dogovarat će se u suradnji s mjesnim odborima, a posebnim sporazumom definirat će se i aktivnosti na provedbi zimske službe sa Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim cestama za dionice pod njihovom ingerencijom.