Aktualno 17.02.2020. 11:25. Zadnja izmjena: 17.02.2020. 12:35.

Spor između Općina Orehovica i Mala Subotica

Zbog dvojbene odluke morat ćemo odgoditi investicije

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 29. listopada 2019. donio je drugostupanjsku presudu te presudio da Općina Mala Subotica mora platiti Općini Orehovica 598 347,74 kn neraspoređenih financijskih sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, sa zateznim kamatama počevši od 5. veljače 2011. Dužni smo platiti i parnični postupak u iznosu od 80.375 kn sa zateznim kamatama, tako da ukupan iznos koji Općina Mala Subotica mora podmiriti iznosi 1 218 537,44 kn.
Naselja Orehovica, Podbrest i Vularija izdvojila su se iz sastava Općine Mala Subotica u novu Općinu Orehovica 30. lipnja 1997. godine. Općina Orehovica početkom 1998. godine pokrenula je postupak arbitraže kod Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija. Kako navedena Komisija dugo vremena nije sazivala ročište temeljem zahtjeva Općine Orehovica, krajem 2005. godine tadašnji župan Međimurske županije Josip Posavec inicirao je sastanak čelnih ljudi obiju općina kako bi se sva otvorena pitanja između njih riješila  dogovorom. Općine su pregovorom riješile problematiku koju su utvrdile kao spornu, te su na temelju toga 27. siječnja 2006. godine sklopile Sporazum o podjeli imovine te prava i obveza.  Navedene su dokumente potvrdila općinska vijeća obiju općina. Unatoč potpisanom Sporazumu i unatoč činjenici da su Sporazum prihvatila općinska vijeća obiju općina, načelnik Općine Orehovica 2007. godine odlukom Poglavarstva istupio je iz Sporazuma i nije povukao prijedlog za arbitražu na što se sporazumom obvezao. Tako je 3. veljače 2011. godine Komisija donijela odluku kojom je odlučila o podjeli sredstava od prodaje stanova bivše Općine Čakovec između dviju općina. U navedenoj Odluci stoji da će se podjela imovine te prava i obveza između općina izvršiti sukladno Sporazumu od 27. siječnja 2006. godine, a da će se podjela neraspoređenih financijskih sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, izvršiti tako da od ukupnog iznosa neraspoređenih financijskih sredstava Općini Mala Subotica pripada 65,21 posto, a
Općini Orehovica 34,79 posto. Po istoj Općina Orehovica nije mogla pokrenuti ovrhu, pa je 2012. godine podnijela tužbu za isplatu Trgovačkom sudu u Varaždinu koji je rješavanje predmeta proslijedio Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Sud se najprije proglasio nenadležnim, na što se tužitelj žalio i čiju je žalbu uvažio Visoki trgovački sud. 
Predmet je vraćen na rješavanje Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Sud je 9. prosinca 2016. godine presudio da se prihvaća tužbeni zahtjev Općine Orehovica kojim joj je Općina Mala Subotica dužna isplatiti 1.195.799,74 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 21. srpnja 2010. godine. Iz Općine Mala Subotica uložena je žalba na navedenu presudu. Trgovački sud je 29. listopada 2019. donio već spomenutu drugostupanjsku presudu u kojoj je djelomično uvažena žalba Općine Mala Subotica, ali ipak ostaje pozamašna svota novca za platiti. Iako je već donijelo odluku, Povjerenstvo lade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija, održalo je 19. svibnja 2016. godine sjednicu na koju su bili pozvani predstavnici obiju općina. Općina Mala Subotica uputila je prigovor na tvrdnju predsjedavajuće Povjerenstva da se radi o nedovršenom postupku arbitraže, budući da je u istome Povjerenstvo već donijelo odluku 3. veljače 2011. godine. Sljedeća sjednica održana je 14. prosinca 2016. godine na kojem je Općina Mala Subotica istaknula prigovor dvostruke litispendencije, budući da je Povjerenstvo upustilo u raspravu u predmetu koji se već rješava na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu, a također je pozvala da se poštuje potpisan Sporazum iz 2006. godine. Povjerenstvo zasad nije
donijelo konačnu odluku. Općina Mala Subotica u potpunosti je isplatila iznos od 1.218 537,44 kn Općini Orehovica 4. veljače 2020. Sama činjenica da je drugostupanjski sud naložio Općini Mala Subotica da plati iznos naknade Općini Orehovica - koji joj prema važećim zakonima ne pripada - potpuno je dvojbena, jer 55 posto iznosa Općina Orehovica dužna je odmah uplatiti u korist državnog proračuna Republike Hrvatske prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, i u sudskoj praski dosad nezabilježena. Potpuno je neshvatljivo da je Sud odlučio o predmetu koji uopće ne spada u sudsku nadležnost, budući da se postupak o prijeporu stranaka o istoj pravnoj stvari vodi pred Povjerenstvom Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i nije pravomoćno okončan. Ovo su opravdani razlozi za izjavljivanjem revizije kao izvanrednog pravnog lijeka na koji su se i vijećnici Općine Male Subotice jednoglasno odlučili. 

Višestruka šteta

Šteta za Općinu je nemjerljivo veća jer prema sporazumu Međimurska županija je bila dužna osnovati katastarsku općinu Sveti Križ, kao i financirati sanaciju smetlišta Molvine. Izlaskom Općine Orehovica iz sporazuma te točke nikad nisu izvršene te sama sanacija
potpada pod trošak Male Subotice. Usprkos najavljenoj reviziji, dužni smo platiti navedeni iznos iz svog proračuna te će se određene investicije do tog iznosa trebati odgoditi do daljnjeg, ujedno će se prolongirati i datum raspisivanja natječaja za udruge kako bi se zatvorio nastali minus na računu i kako redovno poslovanje (u što spada i sufinanciranje Dječjeg vrtića) ne bi došlo u pitanje. 


Zašto?

Na nama je da se zapitamo zašto prijašnje općinske vlasti obiju općina nisu bile spremne na kompromise i dogovorno riješiti ovu situaciju? Zar nije bilo volje da se to riješi bez sudstva? Sadašnjoj vlasti, na čelu sa mnom, ovaj grijeh iz prošlosti predstavlja ozbiljan uteg i traži odgodu zacrtanih planova, no odlučni smo da čistih računa i čistog
obraza krenemo u bolju budućnost.


Za Općinu Mala Subotica - Valentino Škvorc, načelnik

Izvor: 3382