Zdravstvo 03.04.2019. 11:59. Zadnja izmjena: 03.04.2019. 12:00.

Za ordinacije

Grad Mursko Središće kupuje hematološki analizator

Za tri ordinacije obiteljske medicine u Domu zdravlja Mursko Središće rebalansom gradskog proračuna osigurat će se sredstva za nabavu hematološkog analizatora i uređaja za mjerenje CRP-a. Odluka je to stručnog kolegija gradonačelnika da bi se pacijentima spomenutih ordinacija omogućilo obavljanje osnovnih hematoloških pretraga bez odlaska u laboratorij u Čakovcu. Odluka podrazumijeva da će se i trošak potrebnog materijala i reagensi također financirati iz proračuna Grada Murskog Središća, pa će biti besplatni za pacijente.